Poligama fonksiyonu

Matematik'te, poligama fonksiyonu' eşitliğin soludur ve türevin kuvvetine m konulduğunda eşitliğin sağ tarafındaki gama fonksiyonu'nun logaritma'sının (m + 1)'inci türevi olarak tanımlanır.

Burada

digama fonksiyonu'dur ve gamma fonksiyonudur. Bu fonksiyon yani bazen trigama fonksiyonu olarak kodlanabilir.

Gama fonksiyonunun logaritması ve ilk birkaç poligama fonksiyonunun karmaşık düzlemde gösterimi

Integral gösterimleri

Poligama fonksiyonunun integral gösterimi

Re z >0 ve m > 0 şeklindedir. m = 0 için digama fonksiyonu tanımlanır.

Tekrarlayan ilişki

tekrarlayan ilişki

şeklindedir.

Çarpım teoremi

çarpım teoremi için

olarak verilir.

ve ,için digama fonksiyonu adı verilir;

Seri gösterimi

Poligama fonksiyonu seri gösterimi

m > 0 ve z herhangi bir negatif tamsayıya eşit olmamalıdır. Bu gösterimde Hurwitz zeta fonksiyonu'nun içinde bulunduğu daha sağlam bir şekilde yazılımı

Karşıt olarak, Hurwitz zeta da değerler tamsayı olmak zorunda değildir. bazı seriler poligama fonksiyonunun çıkarılmasına izin verir. Schlömilch tarafından verilen,

. Bu sonuç Weierstrass faktörizasyon teoremidir.

Böylece gama fonksiyonunu tanımlayabiliriz:

Böylece,gama fonksiyonunun doğal logaritma'sının basitçe gösterimi:

Poligama fonksiyonunu bir toplam gösterimi sonuç olarak şeklinde verilebilir.

Burada Kronecker delta'sıdır.

Taylor serisi

Burada Taylor serisi z = 1 değeri için

ve |z| < 1 yakınsak seridir. Burada, ζ Riemann zeta fonksiyonu'dur. Buradan Hurwitz zeta fonksiyonuna karşılık gelen Taylor serisi kolaylıkla elde edilebilir ; Bu seri rasyonel zeta serisi elde edebilmek için kullanılabilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.