Sultanzâde Pîr Ahmed Bey

Pir Ahmet, (ö. 1474, Bayburt), Karamanoğulları beyi (1464-1469).[1]

İbrahim Bey'in oğluydu. Babasının hastalığı sırasında Konya'da hükümdarlığını ilan etti. Babasının ölümü üzerine (1464) onun veliaht seçtiği İshak Bey'le mücadele etti; Osmanlılar'ın yardımıyla İshak Bey'i yenerek beyliğe tek başına egemen oldu. Yardımları karşılığında Akşehir, Beyşehir ve Ilgın'ı Osmanlılar'a bıraktı. Ancak bir süre sonra Osmanlılar'ın batıda yaptıkları savaşlardan istifade ederek, Osmanlılara terk etmiş oldugu yerleri geri almak için Venedik ve Akkoyunlular'la anlaşması, Fatih Sultan Mehmet'in Konya'yı zapt etmesiyle sonuçlandı. Geri çekildiği Larende önünde de Mahmut Paşa'ya yenilen Pir Ahmet Tarsus'a kaçtı, kardeşi Kasım Bey'le birlikte Osmanlılar'a karşı mücadeleyi sürdürdü. İshak Paşa karşısında yenilgiye uğrayınca yardım sağlamak için Akkoyunlu Uzun Hasan'ın yanına gitti. Onun verdiği 30 bin kişilik kuvvet Osmanlılar karşısında başarılı olamayınca yeniden Uzun Hasan'a sığındı. Uzun Hasan'ın yanında Otlukbeli Savaşı'na katıldı (1473). Daha sonra Osmanlılar'la mücadeleyi sürdürmek için İçel'e döndü. Gedik Ahmet Paşa karargahı Ermenek'i ve ailesini bıraktığı Minan Kalesi'ni ele geçirince çaresizlik içinde önce Tarsus'a, sonra bir kez daha Uzun Hasan'ın yanına gitti. Ölene kadar kendisine dirlik olarak verilen Bayburt'ta yaşadı.

Türbesi

Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde, Pirahmet, Gümüşhane Köyü’nde bulunan türbe, kitabesine göre 1550 tarihinde yapılmıştır.

Kaynakça

  1. Faruk Sümer, "Karamanoğulları", TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 2001, c. XXIV, s. 454-460.

Dış bağlantılar

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Sultanzâde İshak Bey
Karamanoğulları Beyi
1464-1469
Sonra gelen:
Kasım Bey
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.