Peyzaj mühendisliği

Peyzaj mühendisliği, ekolojik ölçütler doğrultusunda araziyi ve suyu şekillendirmek için matematik ve bilimin uygulamasıdır. Ayrıca yeşil mühendislik diye tariflenebilir ama peyzaj mühendisliği için bilinen en iyi tasarım profesyonelleri peyzaj mimarıdır. Peyzaj mühendisliği, antropojenik peyzajın yaratılması ve tasarlanması için mühendislik ve diğer bilimlerin disiplinler arası uygulamasıdır. Bu farklılık geleneksel olarak alanın, arazinin yeniden ıslahı, iyileştirilmesi, yeniden kullanımını ve geri kazanımını kapsamaktadır. Bunu yaparken Peyzaj mühendisliği;

Bilimsel disiplinler içerir:

Uygulamalı Bilimler olarak;

Peyzaj mühendisliği, bildirilen kesin hedefler için tasarımlar yaparak başlangıç koşullarının belirlenmesini, yinelenen tasarımı, tasarım bilgisine dayalı performans tahmini, performansı izleme içererek mühendisliğin kuvvetli yönlerini temel alır. Peyzaj mühendisliğinin başarısının arkasında arazi ıslahı, yeniden kazandırma(madencilik faaliyeti sonrası gibi), düzenleme, yenileme, reklamasyon tarihi ve güçlü başarı örnekleri bulunmaktadır. Peyzaj mühendisliğinin ayırt edici özelliği ayrı bir disiplin gibi tutulması; inşaat ve tasarımın bilinen bütün aşamalarından itibaren arazi formu, şekili, parçaları(bileşenleri, alt katmanları) ile bitkilendirme tekniğinin birlikteliğidir.

Peyzaj mühendisliği, geleneksel mühendisliğin tüm unsurlarını (planlama, araştırma, tasarım, yapım, işletme, değerlendirme, araştırma, yönetim ve eğitim) barındırıyor olsa da, üç ana alanda odaklanmıştır.İlk olarak kilit planlama, bir bütün olarak peyzaj hedef belirleme ve tasarım içerir. İkinci olarak, peyzaj tasarımı kilit planlama süreci içinde belirlenen güvenilir hedeflere ulaşmak için kişisel arazi şekillerinin tasarımına daha fazla odaklanmıştır. Peyzaj performans değerlendirmesi her iki taraf içinde kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda sorumluluk tahmini ve finansal güvence düzeyleri içinde önemlidir. Çok disiplinli bir ekip vasıtasıyla perfomans değerlendirmesi, tasarım ve planlamanın tekrarlanan, yinelenen süreci peyzaj mühendisliğinin temelidir.

Peyzaj mühendisliği kapsamı

1. Yapı malzemelerinin özellikleri,[1]

2. Yapı malzemelerinde aranan temel özelikler,[1]

3. Yapıyı meydana getiren elemanlar,[1]

4. Yapılara gelen yükler

- Döşeme yükleri - Kar ve buz yükü - Rüzgar yükü - Su yükü - Toprak yükü gibi temel hesaplamalar Peyzaj yapıları için son derece önemlidir.[1]

Peyzaj mühendisliği kapsamındaki konulara paralel olarak ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

Kazı ve dolgu toprağının etkin kullanımıyla yol, yapı ve tesis güvenliğinin sağlanması, düz ve tekdüze arazi formunun kazı ve dolguyla ilgi çekici şekle getirilmesi, güzel görüşü engelleyen arazi formunu kazı ve tıraşlama kesimlerle düzeltilmesi ve vistalar yaratılması, değişken arazide, çevreye uyumlu, sorunsuz ve düz/düzgün tesis alanı yaratmak, bozuk arazi formunun düzeltilmesi ve yükselti farkının duvarsız çözümü, çirkin görüntü ve istenmeyen etkilerin, dolgu toprağına verilen yeni formla giderilmesi

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ankara üniversitesi Peyzaj mimarlığı bölümü - Ders Kapsamı
  2. Peyzaj Mühendisliği I Doç. Dr. Aydın Özdemir, Yarıyıl Ders Programı İçeriği, Ankara Üniversitesi, Erişim Tarihi:24.07.2012
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.