Pekiştirme (dil bilgisi)

Pekiştirme; bir sözcüğe, anlamını kuvvetlendirmek için ilaveler yapılması veya sözcüğün tekrarlanmasıdır. Türkçede başlıca beş çeşit pekiştirme vardır.

Sözcüğün ilk hecesi alınıp sonuna "p, m, s, r" ünsüzlerinden biri getirilmesi ile oluşan yeni hece, sözcüğün başına eklenir. "p, m, s, r" harfleri pekiştirme harfleri"dir.

Örnekler:

İlk maddeye ek olarak, “p,r,s,m” harflerinden sonra “e,a” harflerinin getirilmesi ile yeni bir pekiştirme gerçekleşir (bkz. ses türemesi):

İkilemelerle pekiştirme yapılabilir:

“mi” soru edatı ile pekiştirme yapılabilir:

Kuralsız olarak gerçekleşen pekiştirmeler vardır:

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.