Pedagog

Pedagog, çocuk ve ergenin psikolojisini, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, gerektiğinde ebeveynlere psikolojik ve pedagojik danışmanlık yapan, çocuk ergen psikoloğu ya da çocuk ergen gelişimi uzmanı olarak da bilinen meslektir. Pedagoglar, toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocuklardaki bedensel, zihinsel, duygusal, psikososyal gelişimlerini inceler, buralarda meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alırlar.

2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından sonra Yüksek öğretim Kurumlarına (YÖK) bağlı üniversitelerde pedagoji bölümleri kaldırılmıştır. Şu an da Eğitim Programları ve Öğretim bölümü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunları pedagog olarak atanmaktadır. Çocuk ergen gelişimi ve psikolojisi konusunda uzmanlaşmak için mezuniyetten sonra da eğitimlere devam etmek ve bu alanda çalışmak gerekiyor yeterli bir pedagog olabilmek için. Aynı zamanda alanın etik kurallarına uymak gerekmektedir. Bazı pedagogların sadece kendi eğitimlerine göre kendilerini sadece Türkiyenin tek pedagogu olarak göstermemeleri gerekiyor.

Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,

Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemelerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli okullarda disiplin kurulu danışmanlığı, kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane çocuk kliniklerinde ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.