Pausanias (coğrafyacı)

Pausanias
Doğum Bilinmiyor
Magnesia ad Sipylum (Manisa)
Ölüm M.S. 2. Yüzyıl ortaları
Meslek Gezgin, coğrafyaacı
Yunanistan’ın Tasviri adlı eserinin Floransa’da bulunan el yazması

"Pausanias (Gezgin)", MS 2. yüzyılın sonlarında yaşamış Lidyalı gezgin ve coğrafyacı.

Yunanistan’dan Mısır’a kadar yaptığı seyahatlerinde gördüklerini Periegesis tes Hellados (Yunanistan'ın Tasviri) isimli ünlü 10 ciltlik eserinde aktardı.

Roma imparatorlarından Antoninus Pius (MS 138-161) ve Marcus Aurelius (MS 161-180) zamanında yaşamıştır. Hayatı hakkında bilinenler azdır. Magnesia ad Sipylum (Manisa) şehrinden olduğu düşünülür.[1]

Yunanistan'ın Tasviri adlı eserini aşağı yukarı 150 yılında yazdığı sanılır.[1] Eser, dönemin Yunan mitolojisi, kültleri ve dinleri ile dönemin anıtları ve topografyası açısından çok önemlidir. Klasik çağ üzerine yapılan modern arkeolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılmıştır. Olympia ve Delphi'nin mimarisinden ve dinî özelliklerinden, yolculuğunda gördüğü her türlü dinî gruptan ve doğal özelliklerden bahsetmiştir.

Seyyah, Ortadoğu (Kudüs dahil), Mısır, İtalya ve Makedonya'yı gezmiş; eserinde tüm bu bölgelerdeki yaşantı hakkında bilgi vermiştir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.