Patrici

Patrici başlangıçta antik Roma'daki seçkin ailelerden oluşan bir gruba verilen addı. Roma imparatorluğunun sonraki dönemlerinde bu sınıf daha geniş kesimleri içine dahil etmiştir.

Patrici kelimesi Latince kökenini pater'in (baba) çoğulu olan patres'den alan patricius'dan gelir. Pater Roma Senatosu'nun esas üyeleri için kullanılan bir kavramdı.

Patricilerin Roma vatandaşları olarak özel bir konumları vardı. Rahiplik pozisyonlarının çoğu patriciler dışındakilere kapalıydı. Patricilerden zaman zaman Senato sınıfı olarak da bahsedilir ancak patricilerin hepsi de Roma Senatosu'nda yer almıyordu. Cumhuriyetin son dönemindeki senatörlerin büyük bölümü patrici değildi.

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.