Paratüberküloz

Paratüberküloz
Sınıflandırma ve dış kaynaklar

Paratuberculosis, Johne's disease. Sığırlarda kronik zayıflama ve ishal ile karakterize bakteriyel bir hastalıktır.

Etiyoloji

Etken Mycobacterium paratuberculosis'tir. Mycobacterium familyasının genel özelliklerini gösterir. Gram pozitif, sporsuz, aerobik, kuvvetli asido rezistans özelliktedir.[1] Nemli, güneşsiz ve asidik ortamlarda bir yıldan fazla yaşayabilirler.

Genel özellikler

Hastalığa ilişkin en belirgin semptom; yeme-içmenin normal olaması fakat süregelen bir zayıflıktır. Hasta hayvanlar ileri dönemlerde kaşektik bir hal alırlar. Genel semptomlar: anemi, bağırsak duvarında kalınlaşma ve kronik zayıflıktır. Hastalık etkeni bağırsakta, peyer plaklarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleşir. Hastalığın inkübasyon süresi 2 yıldan uzun sürer. Hastalık sürecinde ishale bağlı olarak aşırı su kaybı, gluteal kaslarda çökme, gözlerde içe çökme ve zayıflamada artış gözlenir. Terminal safhada yere yatma ve kalkamama gözlenir.

Tanı

Tanıda hasta hayvanlar allerjik (Johnin Testi) veya serolojik testlerle tespit edilir.[2]

Tedavi

Hastalığın tedavisi yoktur. Hastalığın tanısı konulan hayvanlar kesime gönderilir.

Korunma

MYCOPAR aşısı 30 günden küçük buzağılara uygulanır. Ayrıca şüpheli çiftliklerde yılda 2 kez Johnin Testi uygulanmalıdır. Sürüye sertifikalı hayvan girişi yapılmalıdır.

Hasta hayvanların koyunlarla teması engellenmelidir.[3]

Kaynakça

  1. Sığırların İç Hastalıkları Semptomdan Tanıya Tanıdan Tedaviye (2. basım). Prof. Dr. H. BATMAZ
  2. OIE Terrestrial Manual 2014
  3. Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları, Editör: Y. GÜL
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.