Parçacık bozunumu

Parçacık bozunumu bir temel parçacığın başka bir temel parçacığa bozunduğu kendiliğinden meydana gelen süreçtir. Bu süreç esnasında temel parçacık daha küçük kütleli başka bir parçacığa ve bir aracı parçacığa (müon bozunumdaki W bozonu gibi) dönüşür. Aracı parçacıklar da işlemin hemen ardından başka parçacıklara dönüşürler. Oluşan parçacık kararsız ise bozunma süreci devam eder.

Bozunum oranı

M kütleli bir parçacık için bozunum oranını veren formül


burada
n orijinal bozunumda üretilen parçacık sayısı,
, ilk durum ile son durumu birbirine bağlayan değişmez matriks elamanıdır,
faz uzayındaki bir element ve
i parçacığının dört vektör.

Faz uzayı

denkleminden türetilebilir.
burada
dört boyutlu Dirac delta fonksiyonudur.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/15/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.