Pabilsag

Pabilsag, bir Sümer tanrısı.

Tanrı Pabilsag'a, Erken Hane­danlık Dönemi'nden itibaren tapı­nılmıştır. Pabilsag, Enlil'in oğlu ve Isin şehrinin koruyucu tanrısı Ninisina'nın kocası olarak kabul edilirdi. Aynı şekilde, hem Isin hem de Nippur'­da kült merkezleri vardı. Kişiliği açıkça bilinmemekle birlikte Eski Babil Dönemi'nden itibaren zaman zaman Ninurta/Ningirsu ile özdeşleştirilmiştir. Bir Sümer şiiri, Pabilsag'ın Nippur'a yaptığı yolcu­luğu anlatır. Aynı zamanda Pabilsag'a, Sümer geleneğine göre tufandan önce krallığın ortaya çıktığı şehir­lerden biri olan Larag'da da tapı­nılırdı. Astronomide Pabilsag bizim Yay takım yıldızı olarak bildiği­miz yıldız takımıydı.[1]

  1. Jeremy Black, Anthony Green, Mezopotamya Mitolojisİ Sözlüğü Tanrılar İfritler Semboller, 2003, Aram Yayıncılık, s. 176
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.