Otto von Guericke

Otto von Guericke

Otto von Guericke (d. 20 Kasım 1602 - ö. 11 Mayıs 1686), Alman bilim insanı, mucit ve politikacı. Vakum fiziğinin kurucusudur.

1650'de vakum pompasını buldu.

1646 - 1676 yılları arasında doğduğu kent olan Magdeburg'un belediye başkanlığını yapmıştır.

Hayatı

Otta von Guericke bir amatör bilgindi. Ama, Almanya’nin Magdeburg şehrinin belediye başkanı olarak ancak küçük bir yerel ünü vardı. Bununla beraber, bilim tarihinin başlangıcındaki en büyük deneylerden birinin yaratıcısı olarak çok büyük ün kazandı.

Guericke (1602-1686), hava basıncı ve vakuma karşı ilginin arttığı bir devirde yaşadı. Ondan önce, büyük İtalyan Galilei, bilimin bu yolunda yürümüştü. Galilei‘nin izcisi ve vatandaşı Evangelista Toriçelli de öyleydi. Toriçelli, civayla doldurulmuş ve bir ucu kapalı bir tübü ters çevirerek üst kapalı ucundaki (tepe) yerde bir vakum elde etti. Bu vakumun, tüp içindeki civayı yüksekte tuttuğunu gösterdi. 1650 sıralarında Guericke, kapalı bir kaptaki havayı alarak yaklaşık bir vakum yaratabilen, ilk pratik hava boşaltma tulumbasını buldu.

Sonra, 16S4’te, Guericke’in en büyük deneyi geldi. iki metal yarımküre -içi boş yarım toparlaklar- yaptı, bunları birbirlerine değdirdi ve aralarındaki havanın hepsini tulumbayla çekti. Dışarıdan bastıran havanın kuvveti içerideki yaklaşık vakumun pek küçük basınçlarını çok aşıyordu. Bilgin, yarımküreleri bir arada tutan ve dışarıdaki havanın basıncından ileri gelen kuvvetin ne derecede büyük olduğunu kanıtlamak için, on altı beygir bularak bunları iki gruba ayırdı ve gruplardan her birini yarımkürelerden birine bağladı. Atlar, bütün kuvvetleriyle çektikleri halde, on altı atın kombine kuvveti, yarım küreleri ayırmaya ancak yetecek kadar büyüktü. Bu deney Regensburg’da, imparator Üçüncü Ferdinand ve saray büyükleri önünde yapıldığı zaman, öneminden hiçbir şey kaybetmedi. «Magdeburg yarım küreleri» deneyinin bir sonucu olarak, bilginler atmosfer basıncının önemini çok daha iyi anladılar.

Otto von Guericke’in araştırıcı zekası, sadece basınç üzerindeki incelemelerle yetinmedi; ilk elektrik makinesini ve çeşitli bilim alanlarında deneyler yaptı.

Madgeburg Küreleri

Magdeburg kentinin belediye başkanı Otto von Guericke, 1654 yılında şu iddiada bulunur: "Karpuz büyüklüğündeki bir cismin yüzeyine açık havanın uyguladığı basınç kuvveti, sekiz atın çekme kuvvetinden büyüktür."

İnsanlar bu iddiaya inanmazlar. Otto von Guericke iddiasını ispatlamak için kalın metalden içi boş ve kulplu iki yarım küre yaptırır. Bu yarım küreleri karşılıklı olarak hava sızdırmayacak biçimde üst üste kapatır. Kendi icat ettiği hava boşaltma pompası ile kürelerin içindeki havayı boşaltır. Küreyi 4 çift at bir tarafta 4 çift at diğer tarafta olacak şekilde zıt yönde çekmelerine rağmen küreler birbirinden ayrılmaz. Sonra Otto von Guericke hava musluğunu açarak kürenin içine hava pompalayınca küreler birbirinden ayrılıverir. Yapılan gösteriyi izleyenler hayretler içinde kalırlar.

Magdeburg küreleri, hava basıncının varlığını kanıtlamak için tasarlanmış iki yarım küredir.

Durağan elektrik Üreten Makinalar

1660 yılında ilk statik (durağan) elektrik makinasını yaptı. Bu makine, kayışlı bir makara düzeneği ile döndürülen kükürt bir küreden oluşmaktaydı. Dönen kükürt topa çeşitli cisimlerin sürtülmesi ile o zamana göre büyük ölçülerde durağan elektrik üretilebilmekteydi.

Guericke'nin makinası çok kısa bir süre içinde büyük bir üne kavuştu. Avrupa'nın birçok kentinde bu makinaların benzerleri yapıldı ve durağan elektrikli cisimlerin tüy ve benzeri hafif cisimleri çekmesi ve elektriğin yol açtığı çatırtılar ve kıvılcımlar gözlendi. Ünlü bilim insanı Isaac Newton'un da durağan elektrik üreten makinalarla ilgilendiği ve 1629 yılında camdan bir küreyi elektriklendiren bir makinanın yapımı ile bizzat ilgilendiği bilinmektedir.

Literatürde Otto von Guericke

(İlk kitap hariç, diğer kitapların tümü Almanca veya Latincedir.)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.