Otorite kontrolü

Otorite kontrolü, kütüphane biliminde katalog ve bibliyografik bilgilerin tek ve eşsiz bir ad verilerek düzenlenmesi sürecine verilen isim.[1][2]

Farklı isimlerce anılan aynı kişinin ya da aynı isme sahip farklı kişilerin tek bir eşsiz numara ile tanımlanarak karışıklıkların önlenmesini amaçlar.

Çeşitli ülke ve kuruluşlar kendilerine özgü otorite kontrol sistemleri geliştirmişlerdir.

Köken ve ilke

Kütüphaneler; yazarların eserlerini, diğer işlerini ve kendilerini listeleme, fihristlerini çıkarmada çeşitli güçlüklerle karşılaşırlar. Takma isim, eş anlamlı kullanımla birlikte çeşitli kaynaklarda isim, soy isimlerin farklı şekilde yazılması da söz konudur.

Otorite kontrolü iki amacı hizmet eder:

Bu nedenlerden dolayı otorite kontrolü gerçekleştirilir. Uygulanabilir ise veya gerçekleşmesi mümkün oldukça yeni otorite kontrolleri oluşturulabilir. Uyulması gerekli standart formatları oluşturmak (örneğin; soy isim, ilk isim (doğum tarihi, ölüm tarihi) gibi), veya katalog oluşturmayı bir organizasyonun takibini sağlayıp değişiklikleri sadece bu organizasyon bünyede bulunanlarca gerçekleştirmek otorite oluşumu için gerekecektir.

Kaynakça

  1. Block, Rick J. 1999.
  2. "Why Does a Library Catalog Need Authority Control and What Is it?". IMPLEMENTING AUTHORITY CONTROL. United States: Vermont Department of Libraries. 2003. http://info.libraries.vermont.gov/LIBRARIES/TSU/Lesson1Authority.htm. Erişim tarihi: 2015-05-22.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.