Osman Nuri Topbaş

Osman Nuri Topbaş
Tam adı: Osman Nuri Topbaş
Doğumu: 1942 (74-75 yaşında)
Doğum yeri: Erenköy, İstanbul, Türkiye
İlgilendikleri: Tefsir, hadis, tasavvuf
Dini: İslam (Sünni)
Etkilendikleri: Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu
Etkiledikleri: Erenköy Cemaati
Çocukları: 4

Osman Nuri Topbaş (d. 1942, Erenköy, İstanbul),[1] din adamı, ulema, mutasavvıf.

Hayatı

1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ Topbaş, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.[2]Aile kökü Konya'nın Kadınhanı ilçesine dayanmaktadır.[3][4][5][6]

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, M. Celâleddin Ökten, Mâhir İz gibi şahısların, Nureddin Topçu gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin Topbaş ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi Konrapa, Yaman Dede (Abdülkadir Keçeoğlu), Ahmet Davutoğlu, Mahmud Bayram, Ali Rızâ Sağman hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Necip Fâzıl Kısakürek’i tanıdı. Onun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, çalışmalarından hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi iş yeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin çalışmaları âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu çalışmaları Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın çalışmalarını önce ülkelere sonra kıtalara açtı. Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere çeşitli millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Erenköy Cemaati, Sami Efendi, Hüdayi Vakfı olarak bilinen Nakşıbendi grubunun lideridir.

Kitapları

Kitapyurdu'ndaki eserleri şu şekildedir:[7]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.