Orta Türkçe

Orta Türkçe
Dil aileleri
Türk dilleri
  • Orta Türkçe
Yazı sistemi Arap alfabesi, Latin alfabesi, Ermeni alfabesi
Dil kodları
ISO 639-3
Divânu Lügati't-Türk’te bulunan harita (11. yy.)

Orta Türkçe, Türk dillerinin Eski Türkçe döneminden sonra Ortaçağ'da 11-15. yüzyıllarda geliştiği dönem ve bu dönemdeki diller. Yeni Türkçe dönemindeki çağdaş Türk dil ve lehçelerine kaynaklık etmiştir.

Orta Türkçe dönemine ait eserler içinde sözlükçülük yönünden ilk akla gelen isim Divânu Lügati't-Türk'tür.[1]

Sınıflandırma

Philologiae Turcicae Fundamenta’da Orta Türkçe dönemi iki yönde ele alınmıştır:[2]

Kaynakça

  1. Özer, Filiz (1998). Orta Türkçe döneminin eserleri ve sözlükleri. Kebikeç, sayı: 6, sayı: 125-129
  2. Ata, Aysu (2010). Moğol fütuhatı ve Doğu-Batı Türk yazı dili kavramları üzerine, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 17, 1 (2010) 29-37
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.