Orta Doğu tarihinin kronolojik listesi

Bu zaman çizelgesinde, gerçekleşmiş olan tarihsel olayların tarihsel dökümünü yapmak veya Orta Doğu'nun doğuşunu yönlendiren olayları derleyip toplamaya çalışılır.

Bugünün Orta Doğu'sunda;

Basra Körfezi ülkeleri;

Orta Doğu'nun özel karakteristikleri 2. milenyuma (Gregoryen takvimi'ne göre 1 Aralık 1001- 31 Aralık 2000 aralığını kapsayan zaman dilimi) kadar ortaya çıkmadı.

Neolitik Dönem

MÖ 9. milenyum

MÖ 8. milenyum

MÖ 7. milenyum

MÖ 6. milenyum

MÖ 5. milenyum

Sümer yazısı

Antik Yakın Doğu

MÖ 4. milenyum

Kiş yerleşimi

(Ayrıca bakınız Sümerler:Ur, Uruk, Kiş (Sümer), Susa)

MÖ 3. milenyum

MÖ 2. milenyum

Ayrıca bakınız -Musa, Firavunlar Listesi, Hammurabi, Ege Uygarlığı

MÖ 1. Milenyum

İcatlar, buluşlar, başlangıçlar

(ayrıca bakınız:Roma Cumhuriyeti, Davud, I. Darius, Homeros, Büyük İskender, Jül Sezar)

Orta Çağ

MS 1. Milenyum

İcatlar, buluşlar, başlangıçlar

(ayni zamanda: Avrupa'da Orta Çağ'ın Middle Age başlangıcı)

(ayrıca bakınız: Pavlus, Hıristiyanlık, I. Constantinus, Attila, Muhammed bin Abdullah

MS 2. milenyum

Türkler, Haçlı seferleri ve Moğollar (Arap üstünlüğü 11. yüzyıl ortasında ansızın son buldu; Selçuklular'ın varışı ile)

(ayrıca bakınız: Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğollar)

Osmanlı yayılımı 1481-1683

Osmanlı dönemi (yaklaşık Osmanlı'ların 1453'te İstanbul'u fethinden beri)

Arap ve Türk bölgelerinde Avrupa egemenliği (özellikle I. Dünya savaşı'ndan sonra)

Çağdaş Orta Doğu (yaklaşık II. Dünya savaşı'ndan beri) 1947- Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi, Filistin'in Arap ve İsrail devletlerine bölünmesini önerir.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantı

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.