Orman Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü
Kuruluş 1839
Tür Katma Bütçeli Tüzel Kişiliğe Haiz Kuruluş
Merkez Ankara
Lider İsmail Üzmez
Personel 32.142 (2008)
Resmî site http://www.ogm.gov.tr/

Orman Genel Müdürlüğü, Tanzimat Fermanıyla beraber 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü“ olarak kurulmuştur. Bu müdürlüğün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadı ile 1857 yılında da Orman Fakültesi kurulmuştur, teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından Cumhuriyet dönemine kadar, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır ve müdürlük bunlara göre görevini gerçekleştirmiştir.

Cumhuriyet döneminin 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir Genel Müdürlükle yürütülmeğe devam edilmiştir. Genel Müdürlüğün teknik Ormancılık faaliyetlerinin hız kazanması Atatürk'ün 1922 yılı meclis açılış konuşmasında koyduğu "Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir" hedefiyle olmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü bugünkü yapısına, 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla gelmiştir. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Halihazırda yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır.

Genel Müdürlük 01.5.2003 tarihinde kabul edilen 4856 sayılı kanun kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesiyle bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüş, ardından 29 Haziran 2011 tarihinde bakanlığın ismi Orman ve Su İş Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Organizasyon

Genel Müdürlük, Merkez ve Taşra teşkilatı olmak üzere yapılanmıştır.

Merkez Teşkilatı

Orman Genel Müdürlüğü Ankara'da,Ana hizmet biriminde 13 Daire Başkanlığı, Danışma ve Denetim biriminde 1 Teftiş Kurulu, 1 Hukuk Müşavirligi, 1 İç Denetim Başkanlığı, 1 Daire Başkanlığı ve Yardımcı Hizmetler biriminde 4 Daire Başkanlığı 2 müdürlük (116 rakam arttı.) Şube Müdürlüğü olarak yapılanmıştır. 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı ve OGM arasında yapılan bir protokolle Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan Gazi Tesisleri Yerleşkesi Başbakanlıkça Yeni Başbakanlık Yerleşkesi yapılmak üzere alınmış ve OGM Mart 2012 tarihi itibarı Ankara içinde çeşitli kiralık binalara taşınmıştır. Halihazırda Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde yeni yapılmış modern bir yerleşkesi bulunmaktadır.

Taşra teşkilatı

Adana, Adapazarı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa,Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, K.Maraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Trabzon, Zonguldak Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 28 Bölge Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerine bağlı 293 Başmühendislik, 243 İşletme Müdürlüğü ve yine İşletme Müdürlüklerine bağlı 1406'ı Orman İşletme, 9 Fidanlık, 175 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza ve diğer (Depo, Kadastro, Emlak vb.)Şeflikler olmak üzere toplam 1808 şeflikten oluşmaktadır. Ayrıca yine Bölge Müdürlüklerine bağlı 28 Orman fidanlık Müdürlüğü ve bunlara bağlı olarak 84 Fidanlık Şefliği bulunmaktadır. Bununla birlikte taşra teşkilatı olarak belirli iilerde 12 araştırma müdürlüğü ve bunlara bağlı 86 başmühendislik ile 10 Araştırma Mühenlikleri bulunmaktadır.

Görevleri

Mali kaynaklar

Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi; Döner Sermaye Gelirleri ve Özel Bütçe Gelirleri olmak üzere iki ana kaynaktan oluşur.Genel Bütçeden sağlanan kaynak tahsisleri, izin irtifak hakları başta olmak üzere elde edilen öz gelirleri Özel Bütçe Gelirlerini, Döner Sermaye gelirleri ise kurumun kendi faaliyetleri neticesinde elde ettiği gelirlerdir ve %70' odun satışından elde edilmektedir.

OGM faaliyetlerinin büyük bir kısmını kendi elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü 2000 - 2008 Gelir-Gider Durumu
Yıllar Döner Sermaye Gelirleri Özel Bütçe Gelirleri Gelirler Toplamı Giderler Toplamı Öz Gelirlerin Giderleri Karşılaması
2000 273,552 113,232 386,784 384,027 %73
2001 283,624 159,495 443,119 437,176 %68
2002 493,950 262,009 745,959 671,329 %83
2003 666,459 384,501 1,050,960 870,294 %91
2004 916,323 388,152 1,304,475 1,081,204 %101
2005 930,246 389,143 1,319,389 1,149,200 %91
2006 1,118,729 0 1,118,729 1,385,117 %81
2007 1,300,647 647,457 1,948,104 1,722,538 %88
2008 1,399,809 790,480 2,190,289 2,111,888 %82

Görev Yapan Orman Genel Müdürleri

Osmanlı Dönemi

 1. Ahmet Şükrü (1839-1840)
 2. Aristidi Baltacı (1869-1869)
 3. Bedros Kuyumciyan (1869-1873)
 4. Artin Datyan Paşa (1873-1873)
 5. Yusuf Ziya Paşa (1873-1874)
 6. Ahmet Münir Paşa (1877-1878)
 7. Bedros Kuyumciyan (1878-1893)
 8. Mehmet Nazif Bey (1893-1908)
 9. Hoca Ali Rıza Efendi (1908-1913)
 10. Nesip Karacay (1913-1913)
 11. Tevfik Ortaç (1914-1919)
 12. Ahmet Nazım (1919-1919)
 13. Avadis Remzi Özarslan (1919-1920)
 14. Bekir Şasa (1920-1922)
 15. Tahsin Ersan (1920-1922)
 16. Razi Bey (1922-1924)

Cumhuriyet Dönemi

 1. Mithat Dağdemir (1925-1927)
 2. Cafer Bey (1927-1929)
 3. Bekir Sasa (1929-1937)
 4. Fahri Bük (1937-1938)
 5. Hüseyin Hüsnü Yaman (1938-1939)
 6. Fahri Bük (1939-1944)
 7. Nazım Batur (1944-1946)
 8. Mazhar Diker (1946-1948)
 9. Faruk Şeker (1948-1950)
 10. Fuat Adalı (1950-1952)
 11. Vehbi Güniz (1952-1953)
 12. Şevket Taşkan (1953-1953)
 13. Vehbi Güniz (1953-1955)
 14. Hilmi Akyamaç (1955-1957)
 15. Fuat Adalı (1957-1958)
 16. Mustafa Salkaya (1958-1959)
 17. Mehmet Faik Atayurt (1959-1960)
 18. Ali Karaağaç (1960-1962)
 19. Arif Sanver (1963-1963)
 20. Şehabettin Ertem (1963-1964)
 21. Mehmet Niyazioğlu (1964-1966)
 22. İzzet Arseven (1966-1966)
 23. H.Süha Karamızrak (1966-1969)
 24. Hüsamettin Peker (1969-1969)
 25. Ömer Özen (1969-1969)
 26. Şehabettin Ertem (1969-1972)
 27. Ömer Özen (1972-1974)
 28. İsmail Hakkı Karakan (1974-1975)
 29. Cavit Dinçel (1975-1977)
 30. Yasin Bozkurt (1977-1978)
 31. Burhanettin Korkmaz (1978-1979)
 32. Musa Kesici (1979-1982)
 33. Ömer Özen (1982-1984)
 34. Mehmet Ali Karadeniz (1984-1987)
 35. Nevşat Özer (1988-1991)
 36. Mehmet Yılmaz (1991-1992)
 37. Vahit Altınsoy (1992-1993)
 38. Mustafa Yılmaz (bürokrat) (1993-1996)
 39. Abdurrahman Sağkaya (1996-1997)
 40. Hasan Basri Canlı (1997-2002)
 41. Necati Uyar (2002-2002)
 42. Cahit Nasırlı (2002-2003)
 43. Osman Kahveci (2002-2011)
 44. Mustafa Kurtulmuşlu (2011-2012)
 45. İbrahim Çiftçi (2012-2014)
 46. İsmail Üzmez (2014-....)

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.