Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

OMÜ Veteriner Fakültesi
Kuruluş 1995
Bağlılık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dekan Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yarım
Doç. Dr. Yavuz Kürşad Daş
Web sitesi veteriner.omu.edu.tr

OMÜ Veteriner Fakültesi, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Prof.Dr. Ö. Hakan MUĞLALI 03.07.2003 tarihinde kurucu dekan olarak atanmış, 4 yıl başarıyla yürüttüğü görevinden 9.5.2007 tarihinde istifa etmesi nedeniyle, 22.6.2007 tarihinde Prof.Dr. Şinasi UMUR dekan olarak atanmış, görev süresinin bitmesi nedeniyle 03.08.2010 tarihinde Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Dekan olarak atanmış ve görevine devam etmektedir. Başlangıçta Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde tahsis edilen küçük bir birimde fakülte kurulma çalışmaları başlatılmış, 12.01.2004 tarihinde Tıp Fakültesi’nden tahsis edilen Temel Bilimler binasına taşınarak eğitim-öğretim ve hizmet çalışmalarına başlamıştır.

Fakültemiz ilk eğitim-öğretim yılına 2003-2004 yılında başlanmış olup, takip eden yıl tercih edilme açısından, Veteriner Fakülteleri arasında beşinciliğe yükselmiş ve halen sıralamadaki yeri beşincilik olup değişmemiştir. Hedefimiz daha üst sıraya çıkmak ve ilk üç fakülte arasına girmektir.

Öğrencilerimizi ERASMUS öğrenim hareketliliği, staj, vb. uluslararası değişim programlarına katılmaktadırlar. Yeni anlaşmalar yapmak, daha çok öğrenci ve akademik personel göndermek için çalışmalar devam etmektedir. Henüz yeni başlayan Ulusal değişim programı olan FARABİ kapsamında, fakültemizle anlaşma imzalayan 5 üniversite (Dicle, Erciyes, Kırıkkale, Selçuk, Yüzüncü Yıl) bulunmaktadır, yeni anlaşmalar için çalışmalar sürdürülmektedir.

Fakültemizde mevcut Parazitoloji, Farmakoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, İç hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Anatomi, Dölerme ve Suni Tohumlama, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Patoloji Anabilim Dallarında Doktora öğrencileri ; Viroloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Doğum ve Jinekoloji, Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dallarında ise Yüksek Lisans öğrencileri bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.