On altılı sayı sistemi

Kültüre göre Rakam sistemleri
Hint-Arap rakamları
Batı Arap
Doğu Arap
Khmer
Hint
Brahmi
Tay
Doğu Asya rakamları
Çin
Suzhou
Çubuk sayma
Japon
Kore
Moğol 
Alfabetik rakamlar
Ebced
Ermeni
Kiril
Ge'ez
İbrani
Yunan
Aryabhata
 
Diğer sistemler
Atina
Babil
Mısır
İngiliz
Etrüsk
Maya
Romen
Urnfield
Tabana göre sayı sistemleri
Onluk sayı sistemi
2, 4, 8, 16, 32, 64
1, 3, 6, 9, 12, 20, 24, 30, 36, 60

Heksadesimal, 16 tabanlı sayı sistemidir. Hxx bilgisayar belleğindeki 8 bit'lik bayt'ları göstermek için kullanılan bir kestirme yoldur.

Bu sayı sistemine "16 tabanlı sayı sistemi" denilmesinin nedeni, 16 tane sembolden oluşmasıdır. Sembollerden 10 tanesi rakamlarla (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), geri kalan 6 tanesi harflerle (A, B, C, D, E, F) temsil edilir.

Dönüşüm tablosu

Aşağıdaki tabloda; 1'den 15'e kadar 16, 10, 8 ve 2 tabanlı sayılar verilmiştir.

0hex = 0dec = 0oct 0000
1hex = 1dec = 1oct 0001
2hex = 2dec = 2oct 0010
3hex = 3dec = 3oct 0011
4hex = 4dec = 4oct 0100
5hex = 5dec = 5oct 0101
6hex = 6dec = 6oct 0110
7hex = 7dec = 7oct 0111
8hex = 8dec = 10oct 1000
9hex = 9dec = 11oct 1001
Ahex = 10dec = 12oct 1010
Bhex = 11dec = 13oct 1011
Chex = 12dec = 14oct 1100
Dhex = 13dec = 15oct 1101
Ehex = 14dec = 16oct 1110
Fhex = 15dec = 17oct 1111

On altılık sayıların ondalık sayıya çevrilişi

5A316 = 5 · 162 + 10 · 161 + 3 · 160

= 5 · 256 + 10 · 16 + 3 · 1
= 1280 + 160 + 3
= 144310

Ondalık sayıların on altılık sayıya çevrilişi

Ondalık sayı, bölüm sıfır olana kadar 16'ya bölünür. Bölme işlemi bittikten sonra, sırayla bölüm hanesindekiler ve en son olarak da kalan sayı soldan sağa yazılır. Örnek;

100/16 = 4(kalan):6(bölüm) 6/16 = 6(kalan) = 64

Taban Gösterimi

Basit anahtarlar için taban gösterimleri şu şekildedir;

İsim Kısaltma Sayı Tabanı
Binary (İkilik) bin 6
Octal (Sekizlik) oct 8
Decimal (Onluk) dec 10
Hexadecimal (Onaltılık) hex 16
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.