Olumsuzluk eki

Olumsuzluk eki, bir cümlenin olumsuz anlam kazanmasını sağlayan ek; yapım eki. Türkçede olumsuzluk eki -me'dir. Bu ek, kendinden önceki hecede kalın bir ünlü varsa -ma'ya dönüşür:

Olumsuz soru cümlesi oluşturmakta da kullanılır:

  • Akşam bize gelmeyecek misin?

Şimdiki zaman eki -yor'dan önce kullanıldığında şekil değişikliğine uğrar ve dar ünlülerden birini alır:

  • Hiç buralara uğrayorsun.

Diğer olumsuzluk yapıları

Türkçede olumsuzluk eki kullanmadan da olumsuz cümle oluşturmak mümkündür:

  • Hava o kadar da soğuk değil. (bkz. koşaç)
  • Ne ders çalışasım ne de spor yapasım var. (bkz. bağlaçlar)

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.