Oktan

Bu makale oktanın kimyasal bileşik tanımı üzerinedir. Oktan ile ilgili diğer makaler için Oktan (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.
Oktan
Genel Özellikler
Molekül Formülü C8H18
Mol kütlesi 114.22 g/mol
Görünüş renksiz sıvı
Özellikler
Yoğunluk ve faz 0.703 g/ml, sıvı
Sudaki çözünürlük karışmaz
Donma noktası −57 °C (216 K)
Kaynama noktası 125.5 °C (398.7 K)
Viskozite 0.542 cP - 20 °C'de
Termodinamik bilgiler
Standart
oluşma entalpisi, ΔfHosıvı
−250 kJ/mol
Standart
yanma entalpisi, ΔcHosıvı
−5430 kJ/mol
Standart molar
entropi, Sosıvı
360 J·K−1·mol−1
Tehlikeler
EU sınıflandırması Yanıcı (F)
Zararlı (Xn)
Çevreye
zararlı (N)
Tutuşma sıcaklığı 13 °C
Kendiliğinden yanma sıcaklığı 220 °C
İnfilak sınırları 1.0–6.5%
RTECS numarası RG8400000
İlgili bileşikler
İlgili alkanlar Heptan
2,2,4-Trimetilheptan
Aksi söylenmedikçe değerler normal koşullar içindir (25°C ve 1 atm basınç).)

Oktan bir alkandır. Kimyasal formülü CH3(CH2)6CH3dür. 18 adet izomeri bulunur.

İzomerleri

Oktanın 18 izomeri vardır :

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.