Nûreddin Cerrâhî

Nûreddin Cerrâhî[1] (Nûreddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el İstanbulî el Cerrâhî) (d. 1678, İstanbul - ö. 1720/21), Türk mutasavvıf, Cerrahilik tarikâtının pîri.

Hem anne hem baba tarafından İslâm peygamberi Muhammed soyundandır. 1689/90'da kadı olarak Mısır'a gitmek için yola çıkmıştır. Üsküdar'dan yola çıkması gereken gemi hava muhalefeti nedeniyle kalkmamış, seyahat ertelenmiş ve kendisi Üsküdar'da dayısının evinde misafir olmuştur. Dayısı vesilesiyle Üsküdar'da Şeyh Ali Alaeddin Köstendilî ile tanışmış ve Mısır kadılığından vazgeçerek dervişi olmuştur. Bir süre sonra şeyhi tarafından hilafet ve irşad ile vazifelendirilmiştir. Sultan III. Ahmet, gördüğü bir rüya üzerine Karagümrük'teki kendisi için dergâh inşa ettirmiştir. 1720/21'de vefat ettikten sonra bu dergahtaki türbesine defnedilmiştir.

Nureddîn Cerrahî'nin günümüze ulaşmış tek eseri Mürşîd-i Dervişân adlı küçük risalesidir.

Cebbarzade Arif Bey, onun hakkında şu şiiri yazmıştır:

Kızıştır halka-i tevhidi, yansın kalb-i ateşnak
Fitil almaksa maksat koyma elden öyle misbahı
Yanıp sızlarsa sinen yaradan rahında ah etme,
Sarar hep merhem-i lutfiyle Nureddin-i Cerrahi

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.