Normanlar

Normanların fethettiği yerler
Birleşik Krallık tarihi

Normanlar (kuzeyli adamlar[1]), MS 912 yılından itibaren Normandiya'ya yerleşen Frenk ve İskandinav karışımı halk. Normanların soyundan gelen modern halk hâlen Fransa'nın Normandiya bölgesinde yaşamaktadır.[2]

Normanlar 11. yüzyılda Batı Avrupa'da ve Akdeniz'de hakim askerî güç oldular. 1066 yılında Norman dükü William komutasında İngiltere'yi fethettiler.[2]

Normanlar Viking soyundan gelen İskandinav kökenli bir halktır ancak komşuları olan Cermen kökenli Frenk halkalarıyla karışarak yeni bir kültür oluşturmuşlardır. Zamanla Hristiyanlık dinine geçmişlerdir. Günümüzde konuşulan Normanca, Fransızcaya oldukça benzer bir dildir.

İngiltere'nin fethi

İngiltere'nin Normanlar tarafından fethi 1066 yılındaki Hastings Muharebesi ile başlamıştır. I. William (Fatih), İngiltere'nin ilk Norman kralıdır. Normanların egemenliği İngiltere tarihini, kültürünü ve dilini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir.

Bu olay İskandinav halkları ile yakın ilişkiler içerisinde olan İngilizlerin Avrupa aristokrasisi ile tanışmasına yol açmıştır. Bu sayede İngiltere Avrupa'nın en güçlü monarşilerinden birine sahip olmuş, geleneksel İngiliz yönetiminde kral ve aristokrasinin lehine köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Fransa ile İngiltere arasında sıkı bir rekabet başlamış, bunun etkileri günümüze kadar görülmüştür. İngiltere'nin Normanlar tarafından fethi, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dipnotlar

  1. Dauzat, Albert; Dubois, Jean; Mitterand, Henri (1971), Larousse étymologique [Etymological Larousse] (in French), Larousse, p. 497
  2. 1 2 Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003, "Norman" maddesi
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.