Norm (sosyoloji)

Norm, grup üyelerinin belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiği inancı. Toplumbilimciler normları yazılı olmayan ve toplumun davranışlarına hükmeden anlayış olarak tanımlarken,[1] ruhbilimciler ise daha genel bir tanımı benimserler. Sosyoloji'de normlar yazılı ver yazısız olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı normlar resmi normlar olarak da bilinirler. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve kararname gibi şeyler yazılı normlarının kapsamına girer. Yazılı normlar daha çok kamu kurumları ve özel sektörde kullanılır. Yazılı normların yaptırım gücü yüksektir. Yazısız normlar ise resmi olmayan normlardır. Toplum içerisindeki genel geçer kurallar bütünü olarak da bilinir. Yazısız normların başlıca çeşitleri: töre,örf, adet, gelenek, görenek ve ahlakdır. Yazısız normlara uymayanlar toplum tarafından dışlanma gibi yaptırımlarla karşılaşabilirler. Yazısız normlar, yazılı normların olmadığı yerlerde onun yerine kullanılabilir. Normlardaki temel amaç sosyal kontroldür.

Kaynaklar

  1. Marshall, G. Oxford Dictionary of Sociology.
  2. Final Yayınları Felsefe Grubu Konu Anlatım Kitabı s.251
  1. Marshall, G. Oxford Dictionary of Sociology.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.