Nizek Tarhan

Nizek Tarhan (ö. 709[1]), Toharistan bölgesindeki Türk beyi.[2] 8. yüzyılda Türklere karşı savaşan Arap komutanı Kuteybe bin Müslim'in emriyle boynu vurularak öldürüldü. Taberî, Belazurî, Dineverî ve İbnü'l-Esir'den naklen şunları yazar: "Haccac Kuteybe'ye, Nizek'i öldürmesini emrediyordu. Kuteybe, bunun üzerine Nizek'i yanına çağırdı ve boynunu vurdu. Başını Haccac'a gönderdi."[3] Kuteybe bin Müslim Nizek Tarhan'ın çocukları dahil ailesi ve silah arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce insanın boynunu vurdurdu. Bir rivayete göre ise boynu vurularak öldürülen insanların sayısı 12.000 idi.[4]

Kaynaklar

  1. Abdülkadir İnan, Şamanizm, s. 204.
  2. Zekeriya Kitapçı, Orta Asya'da İslamiyet ve Türkler, Yedikubbe Yayınları, s. 10.
  3. Türkler, Cilt I, Editörler: Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, s. 1315.
  4. Zekeriya Kitapçı, Türkistan'ın Müslüman Araplar Tarafından Fethi, Yedikubbe Yayınları, s. 185-186.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.