Anayasal bildirge

Bir anayasal bildirge örneği (Magna Carta).

Anayasal bildirge ya da nizamname, devlet ya da başka bir yüksek otoritenin herhangi bir alanda etkinliğini belirli ayrıcalıklar bağışlarken düzenlediği hukukî vesika. Büyük Britanya'da kraliyetin hâkim imtiyaz nüfûsu çerçevesinde korporal yapıların kurulması ve bir nizama bağlanması gayesiyle yayımlanan belgelere bu ad verilir. Anayasal bildirgeler, ayrıcalık bildirgeleri ya da nizamnameler, bildirgenin muhatabına yetki devri anlamına gelir ve bir ölçüde özerklik tanır. Bu, sadece bir koloni başlatmak için kraliyet izni veren bir belge de olabilir. Nizamnamelerin başlıca türleri koloni, kongre, belediye, proje ve kraliyet nizamnameleridir.

Kaynaklarlar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.