Nikolaos Trikupis

2 Eylül'de esir alınan Yunan Ordusu komutanları: soldan sağa 4. Tümen komutanı Dimaras, 1. Kolordu komutanı (Başkumandanlığına yeni tayin edilen) Trikupis, Kurmay Albay Adnan Bey, 2. Kolordu komutanı Dighenis (Diyenis), Yüzbaşı Emin

Nikolaos Trikupis (Yunanca: Νικόλαος Τρικούπης; d. 1869 - ö. 1956), Yunan ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Afyon tahkimatının başına geçirdiği komutan.

1881-1882'de Pire'deki askeri okula gitmiştir. O devirdeki askeri okul 7 yıldır. Okuldan 1888 yılında mezun oldu ve topçuluğu seçti. 1889 Şubat'ında öğrenim izni alarak Fransa'ya gitti. Orada yaklaşık 7 yıl kaldı ve bir süre Le'Man'daki 26. Sahra Topçu Alayı'nda bulundu. Ovur'da ve Orlean civarındaki Serkote'deki kampta topçuluk eğitimi ve atış üzerinde çalıştı.

1890-1892 yılları arasında Fontenblo'daki Topçu Tatbikat Okulu'na ve ardından Somür'deki Süvari Tatbikat Okulu'na davam etti. 1893- 1895 yılları arasında Paris'teki Yüksek Harp Okulu'na devam etti. 1895 Kasım'ında Yunanistan'a döndü.[1]

Büyük Taarruz Afyon güneyinden Trikopis kuvvetleri üzerine yapılmıştır. Cephenin yarılması üzerine geri çekilen Trikopis kuvvetleri Dumlupınar önünde çembere alınıp esir edilmiştir. Atatürk bizzat Trikopis'i Uşak'ta kabul etmiş ve teselli etmiş, ayrıca Yunan orduları başkumandanlığına atandığını tebliğ etmiştir.

Savaştan sonra bir süre Türkiye'de tutulan Trikopis daha sonra Yunanistan'a dönmüştür. Tutulmasının sebebi Yunan ihtilalcileri tarafından idam edilmesinden korkulmasıdır. Çünkü ihtilalciler, General Hacıanesti ve hükümetin bazı bakanlarını ve başbakanı yenilgiden sorumlu tutup kurşuna dizmişlerdi.

Kaynakça

  1. General Trikupis/Hatıralarım, Çeviren: Ahmet Angın, Hüsnütabiat Matbaası, 1967, İstanbul, sayfa 26
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.