Nihal Atsız bibliyografyası

Hüseyin Nihâl Atsız (d. 12 Ocak 1905 – ö. 11 Aralık 1975), Türk yazar, romancı, şair, düşünür ve öğretmen. Türkler in tarihini konu edindiği edebî eserleri, tarih araştırmaları ile birlikte Türkçü dünya görüşü ile bilinir.

Hüseyin Nihâl Atsız bibliyografyasında, Atsız'a ait kitaplar, şiirler gibi eserler yer almaktadır.

Eserleri

Atsız, birçok kitap, makale, öykü ve şiir yazmıştır.[1][2][3]

Romanları

Roman Yıl
Dalkavuklar Gecesi 1941
Yolların Sonu 1946
Bozkurtların Ölümü 1946
Bozkurtlar Diriliyor 1949
Deli Kurt 1958
Z Vitamini 1959
Ruh Adam 1972

Öyküleri

Öykü Öykü İçeriği
Dönüş Öykü
Şehitlerin Duası Öykü
Erkek – Kız Öykü
İki Onbaşı, Galiçya 1917 Öykü
Her Çağın Masalı: Boz Doğanla Sarı Yılan Öykü

Şiirleri

Şiir Şiir İçeriği
Toprak – Mazi Şiir
Yolların Sonu Şiir
Sona Doğru(şiir) Şiir
Yarının Türküsü Şiir
Türklerin Türküsü Şiir
Yakarış I Şiir
Yakarış II Şiir
Varsağılar Şiir
Unutma Şiir
Türk Gençliğine Şiir
Topal Asker Şiir
Kardeş Kahraman Macarlar Şiir
Kağanlığa Doğru Şiir
Kahramanların Ölümü Şiir
Hatıralar Şiir
Afşın’a Ağıt Şiir
Ağıt Şiir
Aşkınla Şiir
Ayrılık Şiir
Ay Yüzlü Güzel Konçuy Şiir
Bahtiyarlık Şiir
Koşmalar Şiir
Dosta Sesleniş Şiir
Davetiye Şiir
Dün Gece Şiir
Eski Bir Sonbahar Şiir
Gel Buyruğu Şiir
Geri Dönen Mektup Şiir
Kömen Şiir
Kader Şiir
Korku Şiir
Karanlık Şiir
Mutlak Seveceksin Şiir
Özleyiş Şiir
Selam Şiir
Sarı Zeybek Şiir
Sesleniş Şiir
Türkçülük Bayrağı Şiir
Türk Kızı Şiir
Türkisan İhtilalcilerinin Türküsü Şiir
Kahramanlık Şiir
Yalnızlık Şiir
Yaşayan Türkçülere Ağıt Şiir
Dörtlükler Şiir

Bestelenmiş şiirleri

Şiir Besteleyen(ler) Şiir Sözleri İzleti
Türkçülük Bayrağı Tomris Kutlu - Vasif Azimov Sözleri Tomris Kutlu - Vasif Azimov
Selam Atilla Yılmaz Sözleri İzleti
Yolların Sonu Atilla Yılmaz - Grup Volkan - Osman Öztunç Sözleri Attila Yılmaz - Grup Volkan - Osman Öztunç]
Eski Bir Sonbahar Grup Efrasyap Sözleri İzleti
Kahramanların Ölümü Araz Elses Sözleri İzleti
Yarının Türküsü Ozan Ünsal Sözleri İzleti
Sesleniş Attila Yılmaz - Mustafa Yıldızdoğan Sözleri Attila Yılmaz - Mustafa Yıldızdoğan
Topal Asker Ozan Ünsal Sözleri İzleti
Türklerin Türküsü Şeymâ Aydın Sözleri İzleti
Dosta Sesleniş Alişan Satılmış Sözleri İzleti
Karanlık Grup Volkan Sözleri İzleti
Sarı Zeybek Ozan Ünsal - Fatih Yağcı Sözleri Fatih Yağcı - Ozan Ünsal
Davetiye Ozan Ünsal - Sunkur Kağan Sözleri Ozan Ünsal - Sunkur Kağan

Makaleleri

Türkiye'nin Yeniden Kuruluşu

"Türkiye'nin Yeniden Kuruluşu", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 1972 yılının Nisan ayında yazılmıştır. Ötüken dergisinin, 100.sayısı ile birlikte okurlara sunulmuştur. Atsız, bu makalesinin ilk cümlelerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni şu şekilde tanımlamıştır. "Aşağı yukarı 3000 yıllık bir milletin 22 yüzyıldan beri aralıksız var olan devletinin bugünkü adıdır." Sonrasında ise Atsız, Türk Devletleri'ni ele almış, onlar hakkında bilgi vermiş ve yorumlarını aktarmıştır. Türk Birliği'ne de değinen Atsız; Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Birliği üzerinde ki rolünü şu cümleleri ile açıklamıştır. "Bugünkü Türkiye, Türk tarihinin varisi ve devam ettiricisidir. İlerdeki Türk Birliğini de yine Türkiye Cumhuriyeti kuracaktır." Makalesinde idamın kaldırılmasını da eleştiren Atsız, Anayasada eksikler olduğunu ileri sürmüştür. Makalesine "Tabiî, söylemeye de lüzum yok: Bu yeni devletin adı yarısı Türkçe, yarısı Arapça mı, İtalyanca mı olduğu belli olmayan “Türkiye” değil, bütünüyle Türkçe “Türkeli” olacaktır." cümleleri ile son vermiştir.[4]

Kurtarılmamış Türkler

"Kurtarılmamış Türkler", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından yazılmış olan makale. Atsız, bu makalesinde Türkiye Cumhuriyeti dışında ki Türkleri ele almıştır. Makalesine "Türkiye dışında 60 milyon Türk, kurtarılmamış olarak yaşıyor. " cümleleri ile başlamıştır. Daha derine indiğimiz zaman bu sayının nerelere dağıldığını incelemiş, açıklamış ve yorumlamıştır. İran, Sovyetler Birliği üstünde özellikle durmuştur. Türklüğü aileye benzetmiştir ve bu benzetmesini şu şekilde açıklamıştır ; "O Türkler’i unutmayız. Unutamayız. Bir aile, nasıl gurbette veya uzakta olmakla bir ferdini unutmazsa, bir millet de başka hakimiyetler altında yaşayan kardeşlerini öylece unutamaz." Atsız makalesini "Türk’ün yıldırımı inecektir. Tanrı’nın gazabı bunların üstüne inmezse daha müthiş olan Türk’ün yıldırımı inecektir." cümleleri ile tamamlamıştır.[5][6]

İran Türkleri

"İran Türkleri", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 1970 yılının Ocak ayında yazılmıştır. Ötüken dergisi ile okuyuculara sunulmuştur. Atsız, birçok makalesinde İran'da ki Türkleri konu almıştır. Örnek olarak Kurtarılmamış Türkler makalesi. O makalelerde üstü kapalı olarak anlatılan bilgilerin daha genişletilmişidir. Atsız, makalesinin başında İran Dışişleri Bakanı Zâhidî tarafından söylenmiş sözleri yorumlamıştır. İran'ın Türkiye için özellikle coğrafi olarak öneminden bahsetmiştir. İran ile kardeşliği vurgulayan Atsız ; "İran’la kardeşliğimize gelince bunda da büyük bir gerçek payı olduğu muhakkaktır. Çünkü 25 milyonluk İran’da Türkler 12 milyonla en büyük millî topluluğu teşkil etmekte ve Fars, Arap, Kürt, Lor, Belüç gibi etnik unsurlar arasında her alandaki cevvaliyetleri ile İran’ın âdeta bir Türk memleketi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır." cümleleri ile İran'ın bir Türk Yurdu olduğunu savunmuştur. İran'ın tarihini inceleyen Atsız, zamanında İran'ın Türkler tarafından yönetildiğini de vurgulamıştır. İran basınının Türklere karşı olan öfkesine de değinen Atsız, bunların düşmanca olduğunu ileri sürmüştür. Atsız, İran Gazetesi tarafından yapılan haberlere de şu cümleler ile karşılık vermiştir ; "İran gazetesinin unutmaması gereken nokta şudur: Türkiye, çevresinde düşman devletler olsa bile kendisini koruyacak kudrette olduğunu uzak ve yakın tarihiyle ispat etmiş bir devlettir. İran aynı durumda değildir ve İran’ı devlet halinde yaşatan güç İmam Rıza’nın türbesi veya Firdevsi’nın Şehnâmesi değil, 12 milyonluk sağlam, enerjik, müteşebbis ve cesur nüfusu ile İran Türkleri’dir." aynı zamanda Atsız bu makalesinde Pantürkizm ülküsüne de değinmiştir. Makalesine "İranlılara, geleceklerinin Türk dostluğuna bağlı bulunduğunu, Türk düşmanlığının İran’ın lehinde olmayacağını hatırlatmak ise dostça bir uyarmadan başka bir şey değildir." cümleleri ile son vermiştir.[7][8]

Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz

"Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 15 Şubat 1966 tarihinde yazılmış, Ötüken dergisinin 26.sayısı ile okurlara sunulmuş makaledir. Atsız makalesine ne yapacağını bilmeyenlerin mağlup olacağınının ana fikrini vererek başlamıştır. Türklerin tarih boyunca planlı, programlı, kurallı yaşadığını vurgulayan Atsız bu tezini şu cümleler ile açıklamıştır. "Milletimiz tarih boyunca plânlı, istekli ve ülkülü yaşamış, ülkü olarak büyük devlet, yasa düzeni ve cihan hâkimiyeti fikirlerini benimsemiştir. Yalnız Orta Asya’da yaşadığımız çağlarda Mançurya ile Hazar Denizi arasındaki bölgeyi tek yasa altında birleştirip düzen kurmak Türk’lerin değişmez amaçlarıydı. Bu sınırlarda ileri gitme ve geri kalma olsa da cihana hâkim olmak düşüncesinde hiçbir değişiklik olmazdı." daha sonra diğer Türklerin de planlarına programlarına değinen Atsız, planlı programlı olmanın yararlarını açıklamıştır. Türklerin azlık olmasına rağmen kendilerinden daha fazla olanlara karşı olanları nasıl mağlup ettiğine değinmiştir. Türkiye'de de ne yaptığını bilen bir zümre olduğuna değinen Atsız, bu zümreyi Türkçüler olarak tanımlamıştır. Türkçülerin bütün Türkleri bir arada toplamasını bir plan olarak gören Atsız, Türkçülerin bu istek yüzünden ırkçı, faşist, kafatasçı gibi kelimelerle suçlandıklarını belirtmiştir. Makalede Yunanların, Arapların ülkülerinden ve planlarından da bahsedilmiştir. Irkçılığın önemli olduğunu da vurgulayan Atsız bu konuda şu cümleleri sarf etmiştir. "Irkçı değil misin? Irkçılığa düşman mısın? Öyleyse sen günün birinde Atenagoras’ı Türkiye Cumhurbaşkanı görmekte sakınca bulmazsın. Belki de Batı Hıristiyan dünyasının sevgisini ve yardımını kazanırız diye düşünürsün." makalesine "Sen yalnız Türkçülüğe karşı çıkar, Türk ırkçılığını yerer, Turancılığa düşmanlık edersin. Çünkü sen ya Türk ırkına yüzyıllarca kölelik etmiş bir milletin mensubu yahut da beyni işlemeyen, yobazlaşmış, okuduğunu sindirememiş bir budalasın." cümleleri ile son vermiştir.[9][10]

Savaş Aleyhtarlığı

"Savaş Aleyhtarlığı", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 1943 yılında yazılmıştır ve Orhun dergisinin 12.sayısında okurlara sunulmuştur. Atsız makalesinin başında savaş için kesin bir hüküm verilmeyeceğini savunmuştur. Atsız'ın bu makalesinde ki görüşüne göre savaşa iyi veya kötü demek doğru değildir. Atsız milleti hazırlamadan yapılan ve mağlubiyet ile biten savaşların kötü olduğuna değinirken, tutsak halde ki ırkdaşları kurtarmak, ülkeyi daha ileriye götürmek için yapılacak savaşın iyi olduğuna değinmiştir. Atsız bu makalesinde "Büyük devletler ve büyük medeniyetler daima savaşlardan sonra kurulur." cümlelerini sarf etmiştir. İlim adı altında savaş düşmanlığı yapıldığını savunmuştur. Saldırmayana saldırırlar mantığı ile hareket etmiştir. Savaş aleyhtarlığı yapan bazı kişiler hakkında inceleme ve yorumlarda bulunmuştur. Atsız, Şükrü Kaya'ya makalesinde tepki göstermiştir. "Şükrü Kaya emin olsun ki savaş kalkarsa dünyadan kahramanlık, fazilet ve fedakârlık da kalkar ve insanların, yalnız doymak ve cinsî ihtiyaçlarını kovalamaktan başka gayesi olmayan hayvanlardan hiçbir farkı kalmaz." cümleleri ile de makalesini sonlandırmıştır.[11]

Çağrı Beğ

"Çağrı Beğ", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 1962 yılının Ekim ayında yazılmış ve Orkun dergisinin 9.sayısında okurlara sunulmuştur. Makalenin isminden de anlaşılacağı gibi Çağrı Beğ, ailesi ve bulundukları kağanlıklar hakkında bilgi verilmiştir. Atsız, makalesine Çağrı Beğ'in babasını tanımak ile başlamıştır hemen ardından o dönemde bulunan Türk devletlerinden aynı zamanda Çağrı Beğ ve Tuğrul Beğ'den bahsedilmiştir. O dönemde Türklerin iç savaşının bulunduğuna değinen Atsız, bu olayların çözümü için Çağrı Beğ'in rolünü anlatmıştır. Çağrı Beğ'in Rumlara yaptığı akına da yer veren Atsız, bundan sonra yaptığı yağmalar ve saldırılara da yer vermiştir. Çağrı Beğ ana yurda döndükten sonra Gazneliler ile savaşlara girişmiştir; Atsız, makalesinde bunlara da yer vermiştir. Bu savaşlardan en önemlisi Çağrı Beğ'in 20 bin kişilik orduyla 100 bin kişilik orduyu yok ettiği savaştır. Makalede Çağrı Beğ'in oğlu Alp Arslan'a da yer verilmiştir. Çağrı Beğ makalesinin son cümleleri şu şekildedir; "1060’ta 70 yaşında olduğu halde öldü. Merv’e gömüldü. Alp Arslan, Yakutu, Kavurt, Süleyman adındaki oğullarından Alp Arslan onun yerine Horasan valisi oldu." [12]

Abdülhamid Han (Göksultan)

"Abdülhamid Han (Göksultan)", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 11 Mayıs 1956'da yazılmış ve Ocak dergisinin 11.sayısı ile okurlara sunulmuş II.Abdülhamid'i konu alan makaledir. Atsız, makalenin başında II.Abdülhamid'i "Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişahı katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır." cümleleri ile tanımlamıştır. Abdülhamid'e olan düşmanlığa da değinen Atsız, genelde bunu yapanların ittihatçı, Ermeni, Rum ve Yahudi olduğunu ileri sürmüştür. Ermenilerin düşman olma sebebini Abdülhamid tarafından tepelenmelerine yoran Atsız, Yahudiler içinde Filistin'de bir devlet kurmasını önlediği için Abdülhamid'e, düşman kesildiklerini iddia etmiştir. Ayrıca Abdülhamid'in meclisi kapatmasını da doğru bulmuştur. Dünya Savaşı'nda orduyu yöneten kurmayları yöneten subayların Abdülhamid tarafından yetiştirildiğini söylemiştir. Atsız makalesini "Türkiye dört sınırında yangınlar olan bir ev, Sultan Hamid, o yangınların eve bulaşmaması için hızla koşarak ateşe su serpen, kum döken ve keçe kapatan bir savunucu idi. Bu koşuşmaları sırasında yoluna çıkan bir iki çocuğa çarpıp düşürdüyse, suç onun değildir. Çünkü, yurdun çevresindeki yangınlar göğe yükseliyor ve Gök Sultan, alevleri içeri sokmamak için didiniyordu. Ve sokmadı da… Ne diyelim? Durağı cennet olsun…" cümleleri ile bitirmiştir.[13]

3 Mayıs 1944

"3 Mayıs", Hüseyin Nihâl Atsız tarafından 1946 yılında Kür Şad dergisinin ikinci sayısında yazılmış olan makaledir. Atsız, cümlelerine "3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebi ve ilmi sınırları pek de aşmayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayısında birdenbire hareket oluverdi." cümleleri ile başlamış, Türkçülüğün 3 Mayıs ile birlikte hareket kazandığını belirtmiştir. Daha sonra Türkçülüğün önemli kişilerini saymış ve bu kişilerin duygu ve düşünce Türkçüsü olduğunu belirtmiştir. Yani hareket Türkçüsü değiller demiştir. Ali Suaviyi bu kişilerden farklı tutmuştur. Çünkü, Atsız'a göre Ali Suavi Türkçülüğü siyaset olarak kullanmıştır. Yine de Ali Suavi'nin de Türkçülüğü harekete geçiremediğini belirtmiştir. Türkçülükte bir ilke değinen Atsız, bunu şu cümleleri ile açıklamıştır. "Türkçülükte ilk hareketi 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara”daki birkaç bin meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların hususi bir şerefi vardır" Atsız bu makalesinde 3 Mayıs'ı Türkçülerin günü ilan etmiştir. 3 Mayıs'ı ne bir bayram, ne de bir ızdırap günü olarak görmüştür. Atsız'a göre 3 Mayıs yürekliyle yüreksizi er meydanında denemek. Kimin ne olduğunu görmektir. Atsız 3 Mayıs'ın bir zaman sonra Türkçülük gününden çıkıp Türklük günü olacağını ileri sürmüştür. Bu gerçekleştiği zamanda kendilerinin arkasından iş çeviren, Türkçülere karşı olan herkesin tarihin yargısına çıkacağını söylemiştir. "Türkçüler toplu veya yalnız, her yerde 3 Mayıs”ı analım. Analım ve Kür Şad”ın hatırasını yüceltelim… Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-ı hürriyet,Çalış, idraki kaldır muktedirsen ademiyetten!" cümleleri ile Atsız ilk 3 Mayıs 1944 makalesine son vermiştir.[14]

Türk Tarihinin Meseleleri

"Türk Tarihinin Meseleleri" Hüseyin Nihâl Atsız tarafından yazılmış, 29 Kasım 1948 tarihinde sunulmuş makaledir. Atsız, bu makalesini a, b, c, ç olarak dörde ayırmıştır. Bundan önce bu ayırmaya zemin hazırlayıp görüşlerini aktarmıştır. Makalesinin hemen başında medeni toplumların kendi kaderini çizdiğini savunmuştur. Türk tarihine gelince ise Türk insanının Türk tarihi hakkında bilgisi olmadığını savunmuştur. Bu tezini de "Bize gelince, her hususta olduğu gibi, tarihimizi anlayış konusunda da acıklı bir kargaşalık içinde bulunuyoruz. Tarihimizin nereden başladığı hakkında ortak bir fikrimiz yoktur. Tarihimizin bölündüğü devirler, herkesin keyfine göre değişmektedir." bu cümleler ile anlatmıştır. Hatta bunların yanına bazı kişilerin milli kahraman veyahut milli düşman sayıldığını eklemiştir. Buna örnek olarakta Cengiz Han'ı göstermiştir. Meşrutiyet sonrası Türk tarihinin bozulduğunu belirten Atsız, Cumhuriyet dönemi sonrası bunun zirve yaptığını dile getirmiştir. Cengiz Han'ın da inanış biçimi yüzünden günümüzde dışlandığını savunan Atsız, Cengiz Han'a ve oğullarına eskiden saygı duyulduğunu belirtmiştir. Türk tarihinde bir kanun olduğunu savunmuştur. Atsız, a, b, c, ç şeklinde ayırdığı tarihin a kısmına Türk Tarihinin Başlangıcı Meselesi adını vermiş ve Türk tarihinin doğuşundan bilgi vermiştir. Türk tarihinin M.Ö 800 ila 1200 arasına da dayanabileceğini söylemiştir. "b" başlığı ise Türk Tarihinin Kadrosu Meselesi şeklindedir ve Atsız burada Cengiz han ve Emir Timur'dan bahsetmiştir. Burada tarihçilerin düştüğü yanlışları ele almıştır. "c" başlığı ise Türk Tarihinin Çağları Meselesi şeklindedir. Atsız, burada Türk Tarihinin çağlara ayrılması hakkında görüşlerini belirtmiştir. "ç" başlığı ise Adların İmlâsı Meselesi şeklindedir.[15]

Makale Makale İçeriği
Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş Makale
30 Ağustos ve Türk Ordusu Makale
Bozulan Türkçe Makale
Yobazlık Bir Fikir Müstehâsesidir Makale
Hesap Böyle Verilir Makale
İçimizdeki Şeytanlar Makale
Kızıl Kürtlerin Yaygarası Makale
“Bağımsız Kürt Devleti” Propagandası Makale
İslam Birliği Kuruntusu Makale
Nurculuk Denen Sayıklama Makale
Türkçülüğe Karşı Yobazlık Makale
İrtica Artık Bir Kuvvet Değildir Makale
Türk Budun, Ökün! Makale
Büyük Adam Makale
Milli Bayram Makale
Türk Ordusunun İftihar Levhası Makale
Malazgirt Zaferi’nin 900. Yıldönümü ve Milli Kültür Makale
Çanakkale Savaşı Makale
3 Mayıs 1944 - 2 Makale
Bizim Günümüz Makale
20 Mayıs 1040 ve 3 Mayıs 1944 Makale
“Cengiz Han” ve “Aksak Temir Bek” Hakkında Makale
Türk Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu? Makale
Türk Kara Ordusunun Kuruluşu Meselesi Makale
Tarih Şuuru Makale
Türk Gençliği Nasıl Yetişmelidir? Makale
Tarihin Akışı Değiştirilemiyor Makale
Dindar ve Mutaassıp Hacı Bayanın Türklüğe Hakaretleri Makale
Türk Tarihinde “Eylül” Makale
Büyük Günler Makale
Büyüklük Ülküsü Makale
Türk Ordusuna Karşı Don Kişotlar Makale
Korkular Makale
Türk Milletine Açık Mektup Makale
Türkler Hangi Irktandır? Makale
Türk Irkı : Türk Milleti Makale
Zaman Hükmünü Veriyor Makale
Bize Bir Gençlik Lazımdır Makale
Kıbrıs Konusu Makale
Türkiye ve Kıbrıs Makale
Kıbrıs”tan Sonra Kerkük Makale
Dün ve Yarın Makale
Bozkurt Korkusu Makale
İki Şanlı Yıldönümü Makale
Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt Makale
Yok Olmaya Mahkum Olanlar Makale
Unutmayacağız! Makale
İşte Sosyalizm Makale
Komünizm Yıkılmaya Mahkumdur Makale
Antika Komünistler Makale
Türkçülüğün Önemli Meseleleri Makale
Tarihin Barışmaz Düşmanları Makale
Türk Birliği Makale
Milli Siyaset Makale
Sağcı Kimdir? Makale
Türk Milletine Çağrı Makale
Gençlik ve Ahlâk Makale
Turancılık ve Faruk Güventürk Makale
Ne Zaman Savaşılır? Makale
Türk Ülküsü Makale
Türkçülük Makale
Türkçü Kimdir? Makale
Türkçülük Değişmez Bir Fikirdir Makale
Türk Halkı Değil, Türk Milletiyiz! Makale
Türk Milletinin Asıl Meseleleri Makale
Türk Ahlâkı Makale
Türkçülükte Ahlâk Makale
Türkçülük ve Siyaset Makale
Turancılık Makale
Turancıyız Ne Olacak? Makale
Turancılık Romantik Bir Hayal Değildir! Makale
Faşist Makale
Türk ve Rum Makale
Yorulanlar Makale
Ülküler Saldırıcıdır Makale
Milli Benlik Makale
Bir Ansiklopedinin Büyük Yanlışları Makale
Halk Partisi”nin Tek Yanlışı (?) Makale
Mustafa İsmet ve Kızıllar Makale
Sol Milliyetçi Olamaz Makale
Ne Yaptığını Bilmeyenler Makale
Milli Şuur Uyanıklığı Makale
Milli Semboller Makale
Milli Değerler ve Milli Ruh Makale
Cihan Tarihinin En Büyük Kahramanı Kür Şad Makale
En Büyük Türk Kahramanı: “Kürşad” Makale
İstanbul”un Fetih Yılına Ait Bir Mezar Taşı Makale
Işık Makale
Veda Makale
Yalan Makale
Genç Kızlarımıza Çağrı Makale
Gaza Topraklarının Gazi ve Şehit Çocukları Makale
16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar Makale
10 İlteşrin 1444 Varna Meydan Savaşı Makale
En Sinsi Tehlike Makale
Dışarıdan Gelmemiş Olan Tek Düşünce Makale
Musa’nın Necip (!) Evlatları Bilsinler ki… Makale
Kızıl Elma Makale
Türk Milletinin Şeref Şehrahı Makale
Nejdet Sançar Makale
Komünist Don Kişotu Proleter – Burjuva Gospodin Nazım Hikmetof Yoldaşa Makale
Fantaziler Makale
Komünist, Yahudi ve Dalkavuk Makale
Kürtler ve Komünistler Makale
Türk Tarihinde Yabancı Kanlıların İhanet Serisi Makale
26 Ağustos (1071) ve 30 Ağustos (1922) Makale
27 Nisan 1920 Makale
Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye Açık Mektup Makale
Başvekil Saraçoğlu Şükrü’ye İkinci Açık Mektup Makale
Mantık Şaheserleri Makale
İlericiler Makale
Kazakistan”da Bulunan Mezar Makale
“Altın Elbiseli Adam” Hakkında Yeni Bilgiler Makale
Sosyal Yüzsüzlük Makale
Askerlik ve Disiplinli Millet Makale
Düşmana Taviz Verilmez Makale
Düşmanlara Koz Veriliyor Makale
Kim Milli Kahramandır? Makale
Türkçülere Birinci Teklif Makale
Türkçülere İkinci Teklif Makale
Türkçülere Üçüncü Teklif Makale
Türkçülere Dördüncü Teklif Makale
Sessiz Hizmet Makale
Üç Rejim Makale
“Zade” Değil “Oğul” Makale
Milletleri Ruhlandırmak Makale
Türk Vatanını Peşkeş Çekenlere Makale
Namık Kemal Makale
Türk Destanı Üzerine İncelemeler Makale
Ordinaryus’un Fahiş Yanlışları Makale
Konuşmalar / 1 Makale
Konuşmalar / 2 Makale
Konuşmalar / 3 Makale

Mektupları

Mektup Mektubun İçeriği
Osman Nuri Kurt’a-1 Mektup
Osman Nuri Kurt'a-2 Mektup
Osman Nuri Kurt'a-3 Mektup
Osman Nuri Kurt'a-4 Mektup
Osman Nuri Kurt'a-5 Mektup
Hasan Oraltay'a-1 Mektup
Hasan Oraltay'a-2 Mektup
Hasan Oraltay'a-3 Mektup
Hasan Oraltay'a-4 Mektup
Yücel Hacaloğlu’na-1 Mektup
Yücel Hacaloğlu’na-2 Mektup
Yücel Hacaloğlu’na-3 Mektup
Yücel Hacaloğlu’na-4 Mektup
Arif Türkdoğan’a-1 Mektup
Arif Türkdoğan’a-2 Mektup
Arif Türkdoğan’a-3 Mektup
Arif Türkdoğan’a-4 Mektup
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’na-1 Mektup
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’na-2 Mektup
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’na-3 Mektup
Refet Körüklü’ye-1 Mektup
Refet Körüklü’ye-2 Mektup
Refet Körüklü’ye-3 Mektup
Mustafa Kayabek’e-1 Mektup
Mustafa Kayabek’e-2 Mektup
Mustafa Kayabek’e-3 Mektup
Mustafa Kayabek’e-4 Mektup
Muzaffer Eriş’e-1 Mektup
Muzaffer Eriş’e-2 Mektup
Muzaffer Eriş’e-3 Mektup
Muzaffer Eriş’e-4 Mektup
Muzaffer Eriş’e-5 Mektup
İzzet Yolalan’a Mektup
Adile Ayda’ya-1 Mektup
Adile Ayda’ya-2 Mektup
Adile Ayda’ya-3 Mektup
İsmail Hakkı Gökhun’a-1 Mektup
İsmail Hakkı Gökhun’a-2 Mektup
İsmail Hakkı Gökhun’a-3 Mektup
İsmail Hakkı Gökhun’a-4 Mektup
Mirat Özçamlı’ya-1 Mektup
Mirat Özçamlı’ya-2 Mektup
Turan Kekevi’ye-1 Mektup
Turan Kekevi’ye-2 Mektup
Şükrü Saraçoğlu’na-1 Mektup
Şükrü Saraçoğlu'na-2 Mektup
Yılmaz Öztuna’ya Mektup
Erk Yurtsever’e Mektup
Hızırbek Gayretullah’a Mektup
Şükrü Kayalar’a Mektup
Fethi Gözler’e Mektup

Dergileri

Dergi Adı Dergi Hakkında
Orhun Dergi Hakkında
Kopuz Dergi Hakkında
Çınaraltı Dergi Hakkında
Bozkurt Dergi Hakkında
Özleyiş Dergi Hakkında
Kürşad Dergi Hakkında
Altınışık Dergi Hakkında
Orkun Dergi Hakkında
Büyük Türkeli Dergi Hakkında
Gözlem Dergi Hakkında
Ötüken Dergi Hakkında
Atsız Mecmua

Ses kayıtları

Nihal Atsız ile Reha Oğuz Türkkan'ın konuşmasının ses kaydı vardır.[16]

Ses Kaydı Ses Kaydının İçeriği
Nihal Atsız ile Reha Oğuz Türkkan arasında ki ses kaydı Ses Kaydı

Hakkındaki belgesel/belgeseller

Belgesel Belgeselin içeriği
TRT tarafından yapılmış olan belgesel belgesel

Hakkında yazılanlar

Yazar Yazı/şiir Yıl Yazı/şiir içeriği
Altan Deliorman Atsız’a Saygı Duruşu 2000 Yazı
Altan Deliorman Unutulmayan Türkçüler: “ATSIZ” 1998 Yazı
Ahmet Kabaklı Atsız'ın Romanları 1990 Yazı
Ahmet Kabaklı Atsız'ın Şiirleri 1990 Yazı
Ahmet Kabaklı Atsız'ın Karakteri 1990 Yazı
İsmail Hakkı Gökhun Atsız’la İlgili Hatıralar ve Görüşlerim ? Yazı
Erk Yurtsever Atsız’ın Kabrini Ziyaret 3 Mayıs 1976 Şiir
Erk Yurtsever ATSIZ Beğ’in Kimliği 2000 Yazı
Bedriye Sabit Atsız Atsız’a ? Şiir
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Atsız’ın Özellikleri 2000 Yazı
Fethi Tevetoğlu Büyük Türkçü Atsız Kimdir? 1989 Yazı
Mustafa Kayabek Atsız'a Ağıt 1975 Şiir
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Atsız Tanrı Dağı’nda ? Şiir
Orkun Kutlu 3 Mayıs ve Atsız ? Yazı
Sadettin Gömeç Atsız Beğ’in Ölümünün 20. Yılında Akla Gelenler 2001 Yazı
Refet Körüklü Atsız’dan Hatıralar 2000 Yazı
Hızırbek Gayretullah ATSIZ 1998 Yazı
Ahmet Selçuk ATSIZ 2000 Yazı
Ş. İmre von Tahnt Nihal Atsız ? Yazı
Fazıl Ahmet Bahadır Atsız’ın Ardından 1998 Şiir
Ahmet Toksoy XX. Yüzyılın Kürşadı: “ATSIZ” ? Yazı
Mehmet Orhun Atsız Beğ Edirne’de 1999 Yazı
Mehmet Orhun Atsız Beğ’de Irkçılık ve Turancılık 1998 Yazı
Mehmet Orhun Atsız Beğ ve Türk Tarih Sistematiği 1999 Yazı
Mustafa Lütfi Demirhan Atsız’dan Atsızlar’a 1996 Yazı
Necmettin Sefercioğlu Türkçü Şairler: “ATSIZ” 2000 Yazı
Sakin Öner Şöhreti ve Tesiri 1977 Yazı
Nazan Bekiroğlu Ruh Adam Üzerine Bir Tahlil Denemesi 1976 Yazı
Aydil Erol Er Kişi ? Şiir
İsa Kocakaplan Atsız’ın Şiirlerinde Ölüm Fikri – 1 1999 Yazı
İsa Kocakaplan Atsız’ın Şiirlerinde Ölüm Fikri – 2 1999 Yazı
Enver Yakuboğlu Türk Milletinin Büyük Evladı ? Yazı
Hayati Baki Gök Bilge Atsız ? Şiir
Faruk Çil Atsız ve Türkçülerin Görevi 1977 Yazı
Necdet Sevinç Atsız 2000 Yazı

Kaynakça

 1. "Şiirleri". 1 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160401040633/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/h-nihal-atsizin-tum-siirleri.html. Erişim tarihi: 10 Nisan 2016.
 2. "Makaleler". 1 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160401040708/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/h-nihal-atsizin-tum-makaleleri.html. Erişim tarihi: 10 Nisan 2016.
 3. "Öyküleri". 8 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151108224403/http://www.nihal-atsiz.com:80/yazi/h-nihal-atsizin-oykuleri.html. Erişim tarihi: 10 Nisan 2016.
 4. "Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu". 9 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160509050744/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/turkiyenin-yeniden-kurulusu-h-nihal-atsiz.html. Erişim tarihi: 29 Nisan 2016.
 5. "Kurtarılmamış Türkler". 27 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160327093936/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/kurtarilmamis-turkler-h-nihal-atsiz.html.
 6. "Kurtarılmamış Türkler". 9 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160309013941/http://www.bilgicik.com/yazi/kurtarilmamis-turkler-huseyin-nihal-atsiz/.
 7. "İran Türkleri". 22 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160422110758/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/iran-turkleri-h-nihal-atsiz.html.
 8. "İran Türkleri". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304134005/http://www.bilgicik.com/yazi/iran-turkleri-huseyin-nihal-atsiz/.
 9. "Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz". 22 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160422115701/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/biz-ne-istedigimizi-biliyoruz-h-nihal-atsiz.html.
 10. "Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz". 29 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160529163153/http://www.turkcuturanci.com/turkcu/makaleleri/biz-ne-isted272igimizi-biliyoruz/?wap2.
 11. "Savaş Aleyhtarlığı". 22 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160422083033/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/savas-aleyhtarligi-h-nihal-atsiz.html.
 12. "Çağrı Beğ". 27 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160327093340/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/cagri-beg-h-nihal-atsiz.html.
 13. "Abdülhamid Han (Göksultan)". 22 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160422105901/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/abdulhamid-han-goksultan-h-nihal-atsiz.html.
 14. "3 Mayıs 1944". 8 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160508115650/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/3-mayis-1944-h-nihal-atsiz.html.
 15. "Türk Tarihi Meseleleri makalesi". 22 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160422083530/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/turk-tarihinin-meseleleri-h-nihal-atsiz.html. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2016.
 16. "Ses Kaydı". 1 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160401101654/http://www.nihal-atsiz.com/yazi/atsizin-ses-kaydi.html. Erişim tarihi: 11 Nisan 2016.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.