Nenizili Gregor

Nenizili Aziz Gregor

Nenizili Gregor'un Kariye Camii'nde bir fresk tasviri
Teolog, Kilise'nin Doktoru, Büyük Başepiskopos, Kapadokya Babası, Ekümenik Öğretmen
Doğum MS 2 Ocak 329
Arianzum, Kapadokya
Ölüm 25 Ocak 389
Arianzum, Kapadokya
Kutsayanlar Doğu Ortodoks Kilisesi
Oryantal Ortodoksluk
Roma Katolik Kilisesi
Anglikan Komünyonu
Lütercilik
Türbe Fener'deki Aya Yorgi Patriklik Katedrali
Yortu Doğu Ortodoks Kilisesi: 25 Ocak
30 Ocak (Üç Büyük Başepiskopos)
Roma Katolik Kilisesi: 2 Ocak (y. 1500–1969, 9 Mayıs)
Anglikan Komünyonu: 2 Ocak
Lüter Kilisesi: 10 Ocak

Nenizili Gregor (d. yaklaşık 330, Mokissos, Kapadokya; ö. 389)[1], 4. yüzyıl Hristiyan din adamı ve azizi. Konstantinopolis Başpiskoposluğu yapmıştır. Teslis doktrinini savunmuş, Aryanizm'le mücadele etmiş en önemli Ortodoks din adamlarındandır.[1]

Gregor doğmadan önce babası Hipsistari annesi Hristiyan'dı. Babası annesinin etkisiyle Hristiyanlığı seçti ve kısa süre sonra Kapadokya'daki Nenizi'nin piskoposu seçildi. Gregor Hristiyan ruhban sınıfı arasında büyüdü. Eyaletin başkenti Sezarya'da (Kayseri), İskenderiye'de ve Atina'da hem klasik hem de din eğitimi gördü. Yakın arkadaşlarından Basil sonradan Sezarya Başpiskoposu oldu. Atina'daki okul arkadaşlarından Flavius Claudius Julianus, 361-363 yılları arasında Roma İmparatoru oldu. Julianus, iktidarı süresince Paganizmi canlandırmaya çalıştı.[1]

Eserleri

Genellikle Carmen de se ipso (Kendimle alakalı bir şarkı) olarak bilinen, şiir şeklinde uzun bir otobiyografi yazdı. Çoğu dini konularda, birçok kısa şiir yazdı. Günümüze ulaşan birçok eseri arasında söylevlerinin metinleri ve mektupları vardır.[1]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 "Gregory of Nazianzus, Saint." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.