Necati Lugal

Mehmet Necati Lugal (d. 2 Nisan 1878, İstanbul - ö. 23 Mart 1964, Ankara), Türk doğubilimci. Arap ve Fars dillerinin klasik sayılan yapıtlarından bazılarını Türkçeye çevirmiş, bazılarını da yayıma hazırlamıştır.

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin derslerine devam etti ve ondan icazetname aldı (1905). İstanbul'da çeşitli okullarda ders verdi. 1917'de Harbiye Nezareti'nin açtığı sınavı kazanmasıyla nezaret tarafından Almanya'da okuyan Türk öğrencilerine öğretmen olarak gönderildi.[1] Ayrıca 1919'dan itibaren Hamburg Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü'nde Türkçe ve Farsça dersleri verdi. Türkiye'ye döndükten sonra Beyazıt Devlet Kütüphanesi müdürlüğüne atandı (1939). Daha sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Farsça profesörlüğüne getirildi (1943). Kuruluşunda rol aldığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde klasik Türkçe dini metinler kürsüsü profesöürlüğüne getirildi. Türk Tarih Kurumu'nda Doğubilim uzmanı olarak çalıştı (1959-60).

Sadreddin ebu'l-Hasan Ali bin Nâsır bin Ali el Hüseyni'nin Ahbârü'd-Devleti's-Selçukiyye'sini (1943), Firdevsi'nin Şehnamesi'ni (1945-55, 4 cilt), Nizameddin Şami'nin Zafername'sini (1949), Devletşah'ın Tezkire-i Devletşah'ını (1963-67, 2 cilt) Türkçeye çeviren Lugal, İbn Bibi'nin el Evamirü'l-Alâiyye fi'l-Umari'l-Alâ'iyye (1956, Hasan Adnan Erzi ile birlikte), Ebubekir-i Tihrani'nin Kitab-ı Diyarıbekriyya (1962-64, 2 cilt, F. Sümer ile birlikte) adlı yapıtlarıyla Fatih Devrine Ait Bir Münşeat Mecmuası'nı (1956, Hasan Adnan Erzi ile bilikte) yayıma hazırladı. Ayrıca Sehî Bey'in Tezkiresi'sini (Sehî's Tezkere, 1942, O. Rescher ile birlikte) ve Latifî'nin Tezkire'sini (Latifi's Tezkere, 1950, Oskar Rescher ile birlikte) Almancaya çevirdi.

23 Mart 1964 tarihinde Ankara'da yaşamını kaybetti.

Kaynakça

  1. Çubukçu, İbrahim Agah. "Prof. Necati Lugal ve Eserleri". http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1698/18142.pdf. Erişim tarihi: 21 Şubat 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.