Nakkaş Hasan Paşa

Nakkaş Hasan Paşa
Ölüm 1622
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Meslek nakkaş, asker ve bürokrat.
Dönem 17. yüzyıl

Nakkaş Hasan Paşa ( ö. 1622), Osmanlı nakkaş, asker ve bürokrat.

Yaşamı

Nakkaş Hasan Paşa’nın çocukluk ve gençlik yıllarına dair kaynaklarda pek bilgi yer almaz. Enderunda yetişmiş, devletin çeşitli kademelerinde görevler almıştır. 1603 yılında kapıcıbaşılık göreviyle Enderun'dan ayrıldı. Ardından Tophane nâzırı oldu, 1604'de yeniçeri ağalığına getirildi. Bu görevdeyken Macaristan seferine katıldı. 17 Aralık 1604'de İstanbul’a döndüğünde Rumeli beylerbeyiliğine getirilerek vezir unvanını aldı. 1606 yılında sadâret kaymakamlığı yaptıktan sonra 1607 yılında Kalenderoğlu'nun başlattığı isyanı bastırmak için ordu komutanı tayin edildi. Ancak isyanı bastıramamış, Osmanlı ordusunun da Kalenderoğlu'na yenilmesi üzerine beylerbeyliği görevinden istifa ederek emekli olmuş ancak kubbealtı vezirliği devam etmiştir. 1617-1618 yılları arasında Budin beylerbeyliği görevinde bulundu.

II. Osman döneminde önce dördüncü vezirliğe, ardından üçüncü vezirliğe yükseltilmiştir. Sultan III. Murad ve Sultan III. Mehmed dönemlerinde Minyatür, tezhip ve nakkaşlık alanında eğitim görmüş ve ünlü nakkaşlar arasına girmiştir. Nakkaş Osman ve Seyyid Lokman Aşuri devrinden sonra Osmanlı minyatür sanatına yeni bir yorum getirdiği çeşitli kaynaklarda dile getirilir. 1622 yılında vefat etmiştir.

Ölümünden önce mimar Dalgıç Ahmed Paşa tarafından inşa edilen Türbesi, Eyüp semtinde, Zal Mahmut Paşa Caddesi üzerinde, Zal Mahmud Paşa Camii arkasındadır. Caddenin Eyüp camii Kebir yönünde, sağ kolda Kızıl Cami, sol kolda ise Afife Hatun Tekkesi yer alır. Köfeki taşından yapılan türbe kare planlı olup sekizgen bir kubbe ile örtülüdür. Türbe içerisinde Nakkaş Hasan Paşa’nın sandukası dışında 11 sanduka daha bulunur. Türbe haziresinde 17. ve 19. yüzyıllara ait tarihi mezarlar vardır. Beylerbeyindeki Nakkaştepe adını Nakkaş Mustafa Paşadan almıştır. Evliya Çelebi, Nakkaş Paşa’nın Ortaköy’de bir yalısının Kuzguncuk’ta da bir bahçesi olduğunu yazar.

Galeri

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.