Nakdi kredi

Nakdi kredi, belirli bir süre sonunda (vade) faiziyle birlikte geri alınmak üzere tüzel ve gerçel kişilere bankalar tarafından verilen ödünç paradır. Nakdi kredi kullandırılırken bankalar ilgili komisyon oranına göre komisyon ücreti almanın yanı sıra banka ve müşteri ilişkileri doğrultusunda kendi inisiyatiflerini kullanarak ipotek, çek veya kefalet gibi teminatlar alabilirler.


Nakdi kredi türleri

Nakdi krediler türlerine göre öncelikle tüketici kredileri ve ticari krediler olmak üzere ikiye ayrılır. Ticari krediler firmaların kullandığı krediler olup borçlu cari hesap, spot kredi, dövize endeksli kredi (dek), işletme kredileri, altın kredisi, döviz kredisi, iskonto kredisi, eximbank kredisi, prefinansman kredisi ve kredili mevduat hesabı olarak sınıflandırılır.

Ticari krediler

TÜKETİCİ KREDİLERİ Tanım

Gerçek kişilerin (bireylerin) ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, genellikle bir defada kullandırılan ve başlangıçta belirlenen faiz oranlarına göre geri ödenen kredidir. Veriliş amacı Tüketici kredisi buzdolabı, çamaşır makinası, mobilya, elektrikli ev aletleri gibi dayanıklı tüketim malları veya tatil, eğitim, konut onarımı, sağlık, düğün gibi hizmete yönelik harcamalara ya da otomobil, konut alımı gibi menkul veya gayrimenkul bir malın satın alınması amacıyla kullandırılır. Tüketici kredisi, tüketiciye - gelecekte elde edecekleri geliri önceden kullanma, - peşin para ile alışverişin avantajlarından faydalanma imkanı sağlar. Yararlanabilecek kişiler Verilen tüketici kredisinden; 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, düzenli gelir sahibi olan gerçek kişiler yararlanabilirler. Satın alınacak mal ve hizmetlerin karşılığında bankalar tarafından kullandırılan kredi, doğrudan nakit olarak müşteriye ödenebileceği gibi satıcı firmayla anlaşma sağlandığı takdirde fatura karşılığı doğrudan satıcıya da ödenebilir. Kredi miktarı Tüketici kredileri genellikle bir sınırlamaya tabidir. Bankaya, müşterilere ve kullanılacak alana göre farklılıklar gösterebilir. Vade Her bankada farklı olmakla birlikte tüketici kredilerinin vadeleri 1 ay ile 36 ay arasında değişmektedir. Alınan mal veya hizmetin niteliğine göre çeşitli vade uygulamaları vardır. Örneğin dayanıklı tüketim mallarının alımında vade azami 12-18 ay olduğu halde otomobil alımında 36 aya kadar vade tanınabilmektedir. Tüketicinin bilgilendirilmesi Bankalar, tüketicinin bilgilendirilebilmesi amacıyla kredi talep eden müşterilerine aşağıdaki konularda, broşür, bilgi formu, başvuru formu, sözleşme aracılığı ve karşılıklı görüşmelerle bilgi verir. • Uygulanan faiz oranları, • Faiz hesaplama yöntemi, • Vergi ve diğer masraflar, • Kredinin aylık ve yıllık maliyeti, • Geri ödeme koşulları, • Temerrüt hali ve hukuki sonuçları, • Hesabın vadeden önce kapatılabilmesi ve koşulları, • Kredi kullanımına kısıtlama getirilmesi halinde kısıtlamanın sınırları, • Kullanım amacına göre azami kredi miktarı. Bankalara başvuru Tüketici kredisi almak için yapılan başvurularda, genellikle bir form doldurulmakta, bu formda, kimlik bilgileri, iş ve meslek bilgileri, kredi değerlemesine esas oluşturacak aylık geliri, sahip olunan menkul ve gayrimenkuller ve varsa zorunlu ödemeleri ile ödeme gücünü gösterir diğer bilgiler yer almaktadır. Başvurulan bankanın ilgili birimine gelen bu form kredi değerleme yöntemlerine göre analiz edilip, başvuru sahibinin kredi değerliliği ölçülerek verilecek kredi miktarı saptanmaktadır. Başvuruda müşterilerden talep edilen belgeler Kredi talebinde bulunan kişi ile müşterek borçlu ve müteselsil kefil/kefillerden; - başvuru formu, - kimlik belgesi fotokopisi (nüfus hüviyet cüzdanı veya sürücü belgesi asıllarıyla birlikte önlü arkalı fotokopileri), - ücretlilerden son aya ait maaş bordrolarının fotokopisi ile maaşları üzerinde haciz olmadığını gösterir, çalışılan işyeri tarafından onaylanmış yeni tarihli belge, - serbest meslek erbabı olmaları halinde kayıtlı oldukları oda üyelik belgesi ve vergi levhası fotokopisi, - emekli olmaları halinde varsa maaş bordrosu ya da emekli cüzdanı - İkametgah Ilmuhaberi istenir. Başvuru formu'nda gayrimenkul sahibi olduğunu bildirenlerden tapu fotokopisi istenir. Sözleşme veya Taahhütname Müşterinin talebi halinde banka ile müşteri arasında imzalanan kredi sözleşmesi veya müşterinin imzaladığı taahhütnamenin bir fotokopisi müşteriye verilir. Tüketici kredisi sözleşmesi veya taahhütnamesinde aşağıdaki hususların bulunması gerekir. • Uygulamaya ilişkin tanımlar, • Kredi limiti, • Faiz oranı, • Gecikme faizi oranı, • Vade, • Vergi ve diğer masraflar, • Valör uygulaması, • Ödeme planı hakkında açıklama, • Banka ve müşterinin karşılıklı hak, yetki ve sorumlulukları, • Temerrüt hali ve hukuki sonuçları, • Bankanın uygun göreceği kuruluş ve mercilere hakkında bilgi verilebilmesini teminen müşteri muvafakatı. Ödeme planı Kredi talebinin kabul edilmesiyle birlikte müşteriye ödeme planı verilir. Ödeme planında, her dönemde ödenmesi gereken anapara, faiz, fon ve vergi belirtilir. Faiz oranı değişikliğinde yeni ödeme planı, değişikliğin ilan tarihini takip eden ilk taksit döneminden geçerlidir. Taksit ve faiz hesabı Tüketici kredilerinde ödenecek taksitlerin miktarının belirlenmesinde genellikle azalan bakiyeler üzerinden faiz hesaplaması yöntemi kullanılır.Bu yönteme göre aynı devre ve aynı faiz oranı esas alınarak ödenecek taksitler aşağıdaki formül yardımıyla hesap edilmektedir.

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi; bankalar tarafından Tüketici ve Bireysel krediler kapsamında evlilik, ev eşyası (Beyaz eşya, mobilya, vs.), tatil ve diğer gereksinimlerin karşılanması için kullandırılan kredi ürünüdür. Eskiden sadece birkaç bin lira olarak sunulan bu krediler, artık kefil ya da teminat gibi şartların uygun görülmesi halinde 10.000, 20.000 hatta 30 - 40.000 TL olarak bile veriliyor. Ayrıca konut ve taşıt kredisi masraflarına nazaran, daha düşük maliyetler ile sunuluyor.

İhtiyaç kredisi bankalara göre farklılık gösterse de, her ihtiyaca uygun olarak sunuluyor. Örneğin; taşıt alırken "taşıt kredisi" kullanmak istemeyenlere, taşıt teminatlı İhtiyaç Kredisi kullanma şansı veriliyor. Fakat bu tür kredi ürünleri, çok yüksek rakamlar ile sunulmuyor. Bu Krediler birçok ihtiyaca hitap ettiği gibi, bireysel kullanım amacı ile verilebilir. Yani her hangi bir bahane sunmadan Bireysel İhtiyaç Kredisi talep edilebilir.

Ayrıca bankalara yapılan İhtiyaç Kredisi Başvurusu sonrası, talep gören banka ve finans kuruluşu kişinin Bireysel Kredi Notunu referans alacaktır. Kredi notu ya da puanı düşük olan bir banka müşterisinin, İhtiyaç kredisi için yapmış olduğu müracaat red alabiliyor. Buna göre, kişi ya da kişiler kredi notuna göre başvuru yapmalıdır. Kişinin Kredi Notuna bakılırken, tüm Kredi Kartı bilgileri ile birlikte, almış olduğu diğer bankacılık hizmetleri, yani tüm finansal bankacılık dökümü ortaya çıkacaktır.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.