Naftali kabilesi

Antik İsrail

Naftali kabilesi (İbranice: נַפְתָּלִי, Naftali, Anlam:Mücadelem), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra[1] Yeşu[2] bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Naftali kabilesi, Taberiye Gölü'nün hemen batısında Yukarı ve Aşağı Celile bölgesine yerleştirildi. Batısında Aşer kabilesi, kuzeyinde Dan kabilesi[3] güneyinde ise Zebulun ve İssakar kabileleri vardı. Doğu sınırının Şeria nehri olduğu bu kabilenin en önemli şehri Hasor'du.

Taberiye Gölü'nün kıyısında bulunan bu kavmin verimli topraklarını Josephus doğa'nın ihtirası ve dünyevi cennet olarak tasvir eder.[4] Şam'dan Sur ve Akka şehirlerine giden doğal geçitler de bu kabilenin elinde bulunuyordu.[5]

Yeşu'nun Kenan topraklarını fethinden M.Ö. 1050 yılında kurulan Birinci İsrail Krallığı'na kadar geçen sürede İsrail kabileleri konfederasyon halinde varlıklarını sürdürüyordu ve Naftali kabilesi de bu konfederasyonun bir parçasıydı. Merkezi bir hükümet olmadığı için kriz dönemlerinde insanlar Hakimler tarafından yönetiliyordu. Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul[6] birleşik monarşinin ilk kralıydı.

Şaul'un ölümünden sonra bütün kabileler Şaul'un hanedanlığına sadık kalıp onun oğlu İşboşeth'i kral olarak görmelerine rağmen Yehuda kabilesi kendi krallarını David olarak seçti. İşboşeth'in ölümünden sonra diğer kabileler de Davud'un altında birleşti. Davud'tan sonra kral Süleyman oldu. Süleyman'ın ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti; Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı fakat kuzeydeki kabileler Davud hanedanlığından ayrılıp İkinci İsrail Krallığı'nı kurdu. İkinci İsrail Krallığının ilk kralı olan Jeroboam Efraim kabilesindendi.

Asurlular tarafından M.Ö. 723'te yıkılana kadar krallığın bir parçası olan bu kabile bu tarihten sonra Kayıp On Kabileden biri olmuştur.

Kökeni

Oniki kabile ve toprakları

Tora'da anlatıldığına göre Naftali kabilesi, Yakup'un Rahel'in hizmetçisi Bilha'dan olan iki oğlundan biri olan Naftali'dan gelir (diğer oğul Dan'dır).[7]

Karakter

Askeri geçmişi bulunan Naftali kabilesi Debora'nın Ezgisinde Zebulunla birlikte Sisera'ya karşı savaştığı anlatılır.[8][9]

Akibeti

Kuzey İsrail Krallığıyla Yehuda Krallığı arasındaki savaşlar sonucunda Aram-Şam kralı Ben-Hadad Yehuda kralı Asa adına Naftali'yi yok etti.

Tora'daki tasvirlere dayanarak Naftali kabilesi için geyik simgesi kullanılır.

Kaynakça

  1. Kitchen, Kenneth A. (2003), "On the Reliability of the Old Testament" (Grand Rapids, Michigan. William B. Eerdmans Publishing Company)(ISBN 0-8028-4960-1)
  2. Bazı kaynaklarda Türkçeye Yuşâ olarak tercüme edilmiştir
  3. Dan kabilesi haritada Efraim kabilesinin batısında yer almasına rağmen sonradan Naftali kabilesinin kuzeyine göç etmiştir. Detaylı bilgi için bkz:Dan kabilesi
  4. This article incorporates text from the 1901–1906 Jewish Encyclopedia, a publication now in the public domain.
  5. G. A. Smith, "The Historical Geography of the Holy Land,"
  6. 1.Samuel 9:1-2
  7. Yaratılış 30:4-8
  8. Hakimler 5:18
  9. Hakimler 4:10

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.