Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi

Göring, Hess, von Ribbentrop ve Keitel sanık sandalyelerinde
Birinci sıra, soldan sağa: Göring, Heß, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Funk, Schacht, İkinci sıra, soldan sağa: Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel, Jodl, Papen, Seyß-Inquart, Speer, Neurath, Fritzsche, Üçüncü sıra MP'ler.

Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Ekim 1945'te, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin açtığı ünlü dava. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapıldığı için bu isimle anılmıştır. Nazi liderlerine karşı suçlama 4 noktada toplanıyordu:Barışa karşı suç (uluslararası sözleşme ve anlaşmaları çiğneyerek savaşı planlama, başlatma ve yürütme), insanlığa karşı suç (sürgün, imha ve soykırım), savaş suçları (savaş hukukunu çiğneme) ve ilk üç noktada listelenen suç eylemlerinin ''ortak bir plan ve komplo süreci ile gerçekleştirilmesi.'' 216 oturum süren yargılamalar 1 Ekim 1945 tarihinde sona erdi ve üçü beraat eden, 22'si için idam cezası istenen 24 mahkûm şu cezalara çarptırıldı: Daha hafif suçlamalarla yargılananlardan 4 kişi 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası aldı: Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Albert Speer ve Konstantin von Neurath. Üçü ömür boyu hapse mahkûm edildi: Rudolf Hess, Walter Funk ve Erich Raeder. On ikisi hakkında idam cezası verildi ve bunlardan Hans Frank, Wilhelm Frick, Juluis Streicher, Alfred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunner, Joachim von Ribbentrop, Fritz Saucker, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel ve Arthur Seyss 16 Ekim 1946 tarihinde idam edildi. Firardaki Martin Bormann'a yokluğunda idam cezası verildi. Hermann Göring ise asılmasına saatler kala zehir içerek kendi hayatına son verdi.[1][2]

Nürnberg ilkeleri

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan geçen 177 (II) numaralı kararın, (a) paragrafında, Uluslararası Hukuk Komisyonu "Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’nin tüzüğünde ve davanın yargılanma sürecinde tanınan uluslararası hukuk ilkelerini belirlemek"le görevlendirildi. Bu amaçla aşağıdaki metin komisyonun ikinci oturumunda kabul edildi[3]:

I. İlke
Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, bundan sorumludur ve cezalandırılması olasıdır.
II. İlke
Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eyleme karşı bir ceza öngörülmese de, bu şahsı uluslararası hukuk önünde işlediği suçun sorumluluğundan kurtarmaz.
III. İlke
Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, devlet başkanı ya da sorumlu hükümet memuru olmaları, işbu şahısları uluslararası hukuk önünde sorumluluktan kurtarmaz.
IV. İlke
Bir şahsın üstü ya da hükümetinin emrine uygun davranması, ahlakî irade bir şahıs için her zaman bir olanak olduğundan, uluslararası hukuk önünde sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
V. İlke
Uluslararası hukuka göre suç işlediği iddia edilen şahıs, gerçeklere ve hukuka uygun olarak adil yargılanma hakkına sahiptir.
VI. İlke
Aşağıda sıralanan suçlar uluslararası hukuk önünde cezaî suçlar olarak belirlenmiştir:
(a) Barışa karşı işlenen suçlar
(i) Saldırgan ya da uluslararası antlaşma, sözleşme ve garantileri ihlal eden bir savaşı planlama, hazırlık ya da kışkırtma,
(ii) Ortak plana işbirliği yapma ya da (i) maddede belirtilen eylemlerin başarılması karşı komplo;
(b) Savaş suçları
Yasaların ya da savaş adetlerinin ihlalleri, örneğin: köle işçilere ya da herhangi bir amaçla sivil halka ya da işgal altındaki bölge halkına, savaş tutsaklarına, denizdeki insanlara, kötü davranma ya da onları, rehineleri öldürme, sınırdışı etme; kamu ya da özel mülklerin yağmalanması, kent, kasaba ve köylerin ahlaksızca yıkımı ya da askerî gereklilikle açıklamayacak biçimde tahrip edilmesi;
(c) İnsanlığa karşı işlenen suçlar
Cinayet, kitle imha, köleleştirme, sürgün ve sivil halka yapılan diğer insanlık suçları ya da siyasî, etnik ya da dinî nedenlerle eziyet ya da savaş suçu ya da insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili idam ya da eziyet ya da eylemler sürdürülmesi.
VII. İlke
Savaş suçu ya da insanlığa ya da barışa karşı işlenen suçların eyleme geçirilmesinde suç ortaklığı, VI. İlkede belirtildiği üzere uluslararası hukuka göre bir suçtur.

Katılımcılar

Her dört ülke tarafından birer baş hakim, değişimli hakim ve savcı temin edilmiştir. Mahkemenin hakimleri:

Mahkemenin baş savcıları:

Verilen iddianame:

 1. Barışa karşı işlenen suça veya komploya ortak olmak
 2. Barışa karşı savaş yürütme, saldırganlık ve diğer suçları başlatmak ve planlamak
 3. Savaş suçları
 4. İnsanlığa karşı suçlar

Suçlanıp beraat eden (I), Suçlu bulunan(G), Yargılanmayan(O):

Adı  SuçlamalarCezası    Notlar
 1    2    3    4      

IOGGÖlümNazi parti sekreteri olarak Hess'in halefi. Gıyabında ölüme mahkûm edildi. İntiharından sonra kalıntıları 1972'de buldu.[4]

IGGO10 yılKriegsmarine'in 1943'e kadar ki lideridir. Hitler'in ölümünden sonra Almanya'nın devlet başkanı oldu.[5] 1936 yılındaki Londra Deniz Anlaşmasını ihlal etmekten suçlu bulundu.[6]

IOGGÖlüm1933-1945 arasında Nazi Almanyası'nın hukuk liderliğini yaptı. 1939-1945 yılları arasında işgal edilen Polonya'da generallik ve valilik yaptı. Yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirtti.[7]

IGGGÖlüm1933-1945 yılları arasında Nazi Almanyasında İçişleri bakanıydı.[8]

IIIO Beraat Popüler radyo yorumcusu ve Nazi Almanyası dönemindeki Propaganda Bakanlığı'nın haber bölümü başkanıdır.Hitler'in ve Joseph Goebbels'in intiharından sonra teslim olmuştur.[9]

IGGGÖmür boyu hapisHitler'in Ekonomi Bakanı. Reichsbank'ın başkanı. 16 Mayıs 1957'de bozulan sağlığı sebebiyle serbest bırakıldı.[10] 31 Mayıs 1960 yılında ölmüştür.

GGGGÖlümReichsmarschall, 1935-1945 yılları arası Luftwaffe komutanı , Savaşın son yılları esnasında Nazi hiyerarşisinde Hitler'den sonra ikinci adamdı; onun halefiydi. İdam edilmesine saatler kala zehir içerek intihar etti.[11]
GGIIÖmürboyu hapisHitler'in vekili, 1941'de İngiltere ile barış görüşmeleri yapma umuduyla uçağıyla İskoçya'ya gitti ve yakalandı. 1987 yılında ölene kadar Spandau Hapishanesinde tutuklu kaldı.[12]

GGGGÖlümWehrmacht Generaloberst, Keitel'ın astı ve 1938-1945 yılları arası OKW şefi.İdamından sonra 1953'te Alman mahkemesi tarafından aklandı.[13]

IOGGÖlüm1943-1945 yılları arasında RSHA'nın başkanlığını yaptı. Einsatzgruppen ve toplama kamplarındaki birçok ölüm emrini verdi.[14]

GGGGÖlüm OKW başı. Generalfeldmarschall.Adolf Hitler'in en sadık ve güvenilir yardımcılarından biri. 1938–1945.[15]
IIISağlık problemlerinden dolayı davası düştü.Büyük Nazi sanayicisi. Krupp şirketlerinin 1912-1945 yıllarındaki yöneticisidir. Sağlığı yargılanmaya uygun değildi. 16 Ocak 1950'de ölmüştür.

IIIIMahkeme, dava sonucunu belirlemeden önce intihar etti.DAF başı, (Alman Emek Cephesi). 25 Ekim 1945'de yargılanmasından hemen önce intihar etti.

GGGG15 yıl1932-1938 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. 1938'de görevi Ribbentrop'a devretti. Daha sonra Bohemia ve Moravia vailiği yaptı (1939-1943). Hitler ile anlaşmazlığı nedeniyle 1943'de istifa etti. Serbest bırakılmdıktan 6 Kasım 1954[16] sonra bir kalp krizi geçirdi. 14 Ağustos 1956'da öldü.

IIOO Beraat 1932'de Almanya Şansölyesi ve 1933—1934 arası Hitler'in altında yardımcı şansölye. 1934-1938 arası Avusturya büyükelçisi ve 1939-1944 arası Türkiye büyükelçisi. Nürnberg mahkemelerinde beraat ettirilmesine rağmen von Papen Alman de-nazileştirme mahkemesi tarafından 1947'de bir savaş suçlusu olarak tekrar cezalandırıldı ve 8 yıl ağır işe mahkûm edildi. O, iki yıl hizmet ettikten sonra temyiz ederek tekrar beraat ettirildi

.[17]


GGGOÖmür boyu hapis1928 den 1943 yılına emekli olana kadar Kriegsmarine Komutanı. Yayımlanan (hastalık) 26 Eylül 1955.[18] 6 Kasım 1960'ta öldü.

GGGGÖlüm1935 — 1936 arası Büyükelçi-tam yetkili kimse, 1936 — 1938 arası Birleşik Krallık büyükelçisi ve 1938 - 1945 arası Almanya dışişleri bakanı[19]

GGGGÖlümIrk teorisi İdeologu. Sonradan işgal edilen doğu bölge bakanı, (1941 — 1945)

.[20]


IIGGÖlüm1927–1945 arası Türingiya Gauleiterı idi. 1942-1945 yılları arası Nazi köle işçisi programı tam yetkilisiydi.[21]

IIOO Beraat Tanınmış bankacı ve iktisatçı. Reichsbank Öncesi savaş başkan1923-1930 ve 1933-1938 ve Ekonomi Bakanı 1934-1937.[22]

IOOG20 yıl1933 - 1940 yılları arası Hitler Gençliği lideri ve 1940–1943 yılları arası ViyanaGauleiterı idi. Mahkemede pişmanlığını ifade etti.[23]

IGGGÖlüm1938'deki Avusturya Şansölyesi. Polonya'da 1939-1940 yılları arası Frank'ın Yardımcısı. Daha sonra işgal altındaki Hollanda'da 1940-1945 yıllarında ki Reich Komiseri. Mahkemede Pişmanlıklarını dile getirdi.[24]

IIGG20 YılHitler'in favori mimarı ve yakın arkadaşı ve 1942'den itibaren Silahlanma Bakanıydı. Bu kapasitede, silahların üretiminde işgal edilen bölgelerden köle işçilerinin kullanımı için sorumluydu. Mahkemede pişmanlığını ifade etti.

.[25]


IOOGÖlümFranconia Gauleiter'ı. 1922–1940. Haftalık gazete Der Stürmer in yayımcısıydı.[26]

Filmler

Nürnberg Mahkemesi birçok filme konu olmuştur.

 1. Nüremberg Duruşması (Judgment at Nuremberg) (1961) Başrolünde Spancer Tracy'nin oynadığı, Stanley Kramer'in yönettiği sinema filmi.2 Oskarlı bu film aynı zamanda Amerikan Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi mahkeme filmi seçilmiştir. IMDB
 2. Nürnberg (Nuremberg) (2000) Yves Simoneau un yönettiği,başrolünde Alec Baldwin'in oynadığı tarihi drama.3 adet Altın Küre kazanmıştır. IMDB
 3. Nürnberg:Goering'in Son Bekleyişi (Nurenberg:Goering Last standing) (2006) Peter Nicholson'un yönettiği,Hannes Hellmann'ın başrolünü oynadığı film.Bu film de birçok ödül kazanmıştır. IMDB

Kaynakça

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials
 2. http://www.ushmm.org/outreach/tr/article.php?ModuleId=10007722
 3. Yearbook of the Intemational Law Commission, 1950, Vol. II, pp. 374-378.[1]
 4. "Bormann judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163542/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judborma.htm.
 5. "Dönitz judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163555/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/juddoeni.htm.
 6. President of the Reich for 23 days after Adolf Hitler's suicide.Judgement : Doenitz the Avalon Project at the Yale Law School
 7. "Frank judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163558/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judfrank.htm.
 8. "Frink judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163602/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judfrick.htm.
 9. "Fritzsche judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163605/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judfritz.htm.
 10. "Funk judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163608/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judfunk.htm.
 11. "Goering judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163615/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judgoeri.htm.
 12. "Hess judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163618/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judhess.htm.
 13. "Jodl judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163621/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judjodl.htm.
 14. "Kaltenbrunner judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163624/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judkalt.htm.
 15. "Keitel judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163627/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judkeite.htm.
 16. "Von Neurath judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163643/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judneur.htm.
 17. "Von Papen judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163650/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judpapen.htm.
 18. "Raeder judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163659/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judraede.htm.
 19. "Von Ribbentrop judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163703/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judribb.htm.
 20. "Rosenberg judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163706/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judrosen.htm.
 21. "Sauckel judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163709/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judsauck.htm.
 22. "Schacht judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163712/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judschac.htm.
 23. "Von Schirach judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163723/http://avalon.law.yale.edu/imt/judschir.asp.
 24. "Seyss-Inquart judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163733/http://avalon.law.yale.edu/imt/judseyss.asp.
 25. "Speer judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163740/http://avalon.law.yale.edu/imt/judspeer.asp.
 26. "Streicher judgement". 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160421163743/http://avalon.law.yale.edu/imt/judstrei.asp.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.