Mustafa Sabri Öney

Mustafa Sabri Öney (d. 15 Şubat 1886, İstanbul), Türk bürokrat.

Mektebi Mülkiye'yi bitirdi. Mülga Tophane Harbiye Dairesi Memurluğu, Isparta ve Antalya Sancağı Tahrirat Müdürlüğü, Gerede, Ereğli Kaymakamlıkları, Dahiliye Vekaleti Memurin Kalemi Mümeyyizi, Mülkiye Müfettişliği, Antalya Sancağı Mutasarrıflığı, Antalya Valiliği, Hapishaneler Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü, Vilayetler İdaresi Genel Müdürlüğü, Trakya Umumi Müfettişlik Baş Müşavirliği, İzmir, Balıkesir Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır.

Kaynakça

  Hükümet görevi
  Önce gelen:
  Hasan Faik Türeli
  Türkiye İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
  6 Ağustos 1945 - 16 Ekim 1946
  Sonra gelen:
  Ahmet İhsan Aksoy
  This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.