Mustafa Fevzi Bilgili

Mustafa Fevzi Bilgili (d. 1863, Malatya - ö. 26 Mart 1944, Ankara), Türk siyasetçi Öğretmen.

Müftü Hacı Ahmet Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da yapmış, medresede öğrenim görerek müderrislik diploması almıştır. Belediye ve il genel meclisinde üyeliği ve Akçadağ ilçesi kadılığı yapmıştır. Sivas Kongresinin toplanmasından sonra Millî Mücadeleye katılarak Malatya Müdafaayı Hukuk Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmiştir. Halil Rahmi ve Ali Galip komplosuna karşı koyanlar arasında bulunmuş ve en son Urfa kadılığına tayin edildiği sırada Osmanlı Mebusan Meclisinin son dönemi için yapılan seçimde Malatya Milletvekili seçilmesine rağmen İstanbul’a gitmeyerek Ankara’ya gelmiştir. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışında hazır bulunmuştur. Mecliste Şer’iye-Evkaf, Millî Savunma, Tasarı, Orman, Madenler ve İrşad Komisyonlarında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulunda çalıştı. Dönem içinde 4’ii gizli olmak üzere kürsüde 19 konuşma yapmış, 3 kanun önerisi vermiştir.

Mecliste Millî Mücadeleye fiilen katılmak için asker olarak Bursa’ya gidenler arasındadır.

Milletvekilliği Birinci Dönemde sona erince Malatya’ya döndü. Evli ve 4 çocuk (Celal, Hikmet, İhsan, Vecihe) babasıydı. Bildiği yabancı diller arasında Arapça, Farsça, Latince mevcuttur.

Kaynaklar

Dr. Yaşar Özüçetin Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 42, Cilt: XIV, Kasım 1998, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Özel Sayısı

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.