Musa el-Kâzım

Musa el-Kâzım
Doğum 745
Abwa
Ölüm 799
Bağdat
Defin yeri Kâzımiyye, Bağdat, Irak
Ebeveyn(ler) Cafer-i Sadık
Hamide Hatun
Kâzımiyye Camii.

Musa el-Kâzım ibn İmâm Câʿfer es-Sâdık, (Arapça: موسى بن جعفر الكاظم‎) (Miladi: d. 6 Kasım 745 - ö. 1 Eylül 799 // Hicri: d. 7 Safer 128 - ö. 25 Recep 183) 12 İmam'dan yedincisidir. Babası altıncı İmâm Câʿfer es-Sâdık, annesi ise Afrika kökenli eski bir köle ve öğrenci olan Hamide Hatun'dur. Eşi Ümmü Benin, annesi Hamide Hatun tarafından bir köleyken satın alınarak serbest bırakıldı ve bir İslam aliminin yanında eğitim gördü.

"Musâ el-Kâzım" İmam olduktan sonra Abbâsîler ve Emevîler ile güç mücadelesine girişti. Babası İmâm Câʿfer es-Sâdık, Abbâsî Hâlifesi tarafından zehirletilerek öldürülmüştür. Mekke ile Medine arasındaki Abwa şehrinde yaşamış, Sekiz çocuğu olmuştur. Sekizinci İmam olan Ali er-Rıza ve kızları Fatıma ile Hacer tanınmış çocuklarıdır.

Hicri takvime göre Recep ayının 7. günü "Musâ el-Kâzım" anılmaktadır.

İmamlık Dönemi

Musâ el-Kazım 21 yaşında yedinci İmam oldu. Şeyh el-Mufid "Kitâbû'l-İrşâd" adlı kitabında ondan şöyle bahseder;

Ebu Abdullah İmâm Câʿfer es-Sâdık (a.s.)'ın yandaşları, şeyhleri, en yakın çevresi ve muteber ve adil uleması (r.a.) arasında Ebu Abdullah Cafer Es-Sadık'ın (a.s.) İmamet için açıkça oğlu, Ebu el-Hasan Musa'yı (a.s) belirlediğini bildirenlerin arasında şunlar vardır: El-Mufazzal bin Ömer, Ömer el-Cufi, Mu'az bin Kesir, Abdurrahman bin el-Haccac, El-Feyz bin el-Muhtar, Yakub el-Sarrac, Süleyman bin Halid, Safvan el-Cemmal... [Halef bildirdiği] aynı zamanda iki kardeşi, Cafer (a.s.) oğullları İshak ve Ali tarafından bildirilmiştir.

İsmailî Şiilere göre 6. İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın en büyük oğlu İsmail bin Cafer'dir. İsmailîlik'te Mūsá el-Kāżım'ın yerine onun İmam olduğuna inanılır. Bu kesim İsmail'in saklanmak için babasının komutasına girdiğine inanırlar. Büyük çoğunluğa göre ise o babasından önce vefat etmiştir ve bu nedenle hiçbir şekilde İmam olmamıştır. Onun neslinden olanlar Musa'ya karşı İsmail'in İmamlığını desteklediler ve bugünkü İsmailîlik mezhebini oluşturdular. Bu akım bazı özgür grupları kapsamaktadır.

Vefatı

795 yılında Harun Reşid tarafından tutsak edildi. 4 yıl sonra Sindi adındaki bir komutanın emriyle zehirlenerek öldürüldü. Kabri Irak'ın başkenti Bağdat'taki Kâzımiyye Camii içindeki Kazımiyye adlı özel bölümde bulunmaktadır.

Önemli Sözleri

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  Şii İslam unvanları
  Önce gelen
  Cafer-i Sâdık
  Yedinci İsnâ‘aşer’îyye
  Şîʿa İslâm İmâmı

  765 - 799
  Sonra gelen
  Ali er-Rıza
  This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.