Muharebe kruvazörü

Bu madde güvenilebilir bir yayında çıkmış alıntı/referanslar içermiyor.
Burada belirtilen kaynakların, konuyla ilgili güvenilir internet siteleri ve basılı yayınlar gibi birincil kaynaklar olması gerekmektedir. Uygun alıntıları ekleyerek Vikipedi'ye yardımcı olabilirsiniz.
HMS Hood, bugüne kadar yapılmış en büyük muharebe kruvazörü.

Muharebe kruvazörü (veya savaş kruvazörü), 20. yüzyılın ilk yarısında yapılmış büyük savaş gemileridir. İlk olarak 1900 ile 1910 yılları arasında, zırhlı kruvazörün yerine geçmesi için yapılmışlardır. Evrimleri zırhlı savaş gemilerine (dretnot) daha çok benzemektedir. Maliyetleri ve büyüklükleri bir savaş gemisi ile hemen hemen aynıdır. Yüksek kalibreli silah donanımları nedeniyle hızları diğer kruvazörlere nispeten daha düşüktür.

Muharebe kruvazörleri, Birinci Dünya Savaşı boyunca, savaş gemisi filolarına hızlı ve güçlü atışlarla destek olmuşlardır. İngiliz Donanması, Alman Donanması ve Japon Donanması'nda Birinci Dünya Savaşı boyunca sıkça kullanılmışlardır. Jutland Muharebesi gibi çoğu taarruz ve çarpışmada kullanılmışlardır. Savaşın sonlarında bir muharebe kruvazörü ile hızlı savaş gemisinin tasarımları arasında çok az fark vardı. İngiltere, Japonya ve Amerika, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş gemisi kadar ağır silahlandırılmışlardır. Hızları ise yine de bir savaş gemisinden daha yüksektir. 1922 yılından itibaren büyük gemi yapımını sınırlandıran Washington Denizcilik Antlaşması; savaş gemilerini, muharebe kruvazörlerini ve planlanan yenilerini tehlikeye sokmuştur.

Yapıldığı zaman HMS Repulse'nin ilk hali (1919)
Restore edildikten sonra yeni adıyla HMS Renown (1939)

1930'lardan itibaren yalnızca Kraliyet Donanması, filolarında Birinci Dünya Savaşı döneminden kalan gemiler için bir savaş gemisi sınıfı olarak muharebe kruvazörü üretmeye devam etmiştir. Japonya da muharebe kruvazörlerini filolarından kaldırmamış, yalnızca modifiye etmiş ve yeniden adlandırarak farklı bir görünüme büründürmüşlerdir. Bununla beraber Almanya ve Fransa tarafından geliştirilen "Scharnhorst" ve "Dunkerque" sınıfı savaş gemileri de muharip kruvazör sayılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'nda muharebe kruvazörleri, Birinci Dünya Savaşı'ndakinden daha üstün ve daha hızlı olarak tekrar ortaya çıkmışlardır. Ayrıca "katil kruvazör" olarak tanımlanan savaş gemilerine duyulan büyük bir ilgi olsa da; daha çok kargo ve uçak gemisi yapmaya yönelinerek, bu kruvazörlerden az miktarda imal edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde yalnızca Sovyet Donanması'na ait "Kirov" sınıfı gemiler "muharebe kruvazörü" olarak tanımlanmışlardır.

Resimler

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.