Muhammed bin Kiya Buzrug Ummid

Muhammad bin Kiya Buzrug Ummid (محمد بن کیا بزرگ امید) ( Doğum: Hicrî 490 / M. 1097 - Ölüm: Hicrî 3 Rebiülevvel 557 / 20 Şubat 1162 ) Lamasar Kalesi'inde Hicrî 490 / M. 1097 tarihinde doğdu.

Elemût Kalesi'ndeki görevleri

Babası Kiya Buzrug Ummid'in vefâtı üzerine Hicrî 26 Cemaziyelevvel 532 / 9 Şubat 1138 tarihinde veâtı üzerine "Elemûtlar İkinci Gizlenen-İmâmı" olan "El-Môhtadî bin el-Hâdî" tarafından Alamut Kalesi Komutanlığı görevine atandı. Muhammad bin Kiya Hicrî 532 - 554 / Milâdî 1138 - 1159 yılları arasında toplam 22 yıl Alamut Kalesi'nin komutanlığı görevini yürüttü.

Vezirlik görevi

İsmâ‘îl’îyye Setir Devri'nden "Gözükür-İmâmlar" devrine geçiş vâkti beklentisinin yaklaşmağa başlaması neticesinde Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezheb'inin Yirmi İkinci İmâm-ı Zamânı olan El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh / bi-Ahkâmî’l-Lâh bin El-Hâdî bin el-Nizâr'ın Hicrî 554 / M. 1159 yılında Elemûtlar-Nizârî Devleti Hükümdârlığı görevini kendisinden Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezheb'inin Yirmi İkinci İmâm-ı Zamânı sıfatıyla devralması üzerine ömrünün geri kalan iki yılını El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh / bi-Ahkâmî’l-Lâh'ın Vezîri olarak sürdürdü. Hicrî 3 Rebiülevvel 557 / 20 Şubat 1162 tarihinde vefât etti.

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.