Muhammed bin Hanefiyye

Muhammed bin Hânifîyye (Arapça: محمد ابن الحنفية; Tam adı: Muḥammed ibn el-Ḥanefiyeh); Ali bin Ebî Tâlib'in Havlet bint Câ'fer isimli eşinden olan oğlu.

Kişiliği

Birçok kimse tarafından Hüseyin bin Ali'in Kerbela'da öldürülmesinden sonra Ali'nin sağ kalan tek oğlu olduğu için hilâfet mâkamına varis olarak gösterilmesine rağmen, o kendisini particilik ve hizipçilik mücadelelerinden uzak tutmaya çalışmış ve çok daha temkinli davranma yolunu tercih etmiştir. Sonunda Emevî Hâlifesi ʿAbd el-Melik ibn-i Mervân’a bi'at etmek suretiyle, kendisine yüklü bir miktarda yıllık emekli maaşı bağlanmıştır.

Adına "Keysân’îyye" mezhebinin teşekkülü

Daha sonraları Muhammed bin Hânifîyye'nin ulûhiyyeti esâsı üzerine Ghulat-i Şia/İmamiye mezheplerinden olan Keysân’îyye mezhebi teşekkül etmiştir. "Muhammed bin Hânifîyye" bu mezhebin tâkipçilerini lânetlemiş ve kendisiyle adını kullanmaktan başka ilişkileri olmayan bir fırka olduklarını ilân etmiştir.[1]

Dış kaynaklar

Kaynakça

  1. Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.