Muhammed-Ali


Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle alâkalı bir dizidir.

Şiilik Bâtınîlik
ALEVÎLİK

Muhammed-Ali, Anadolu Alevîliği'nin i'tikadı Şiîlik'teki bir hadise binâen Muhammed ile Ali'nin her ikisini de "Tek" bir vücûdmuş gibi ya da "Aklın Nûru" olarak algılar. Bu kuramı İslâm Peygamberi Muhammed'in:

İslâm Peygamberi Muhammed ve Ali el-Mûrtezâ'nın isimlerinin İslam hat sanatı ile Ayasofya'daki yazılımı. (Solda Ali ve sağda Muhammed).
Allah'ın ilk yarattığı benim nûrumdu ve Ali'yle ben ayni nûrdanız,

şeklinde bilinen Şiî hadisine dayandırırlar.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.