Muattıla

Muattıla, Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin i'tikatlarına verilen ad.

Ta'til

Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği Ta'til olarak adlandırılır.[1]

Muattıla i'tikadı

İslâm Dîni İtikadî mezhepleri açısından ise bu görüşlerin sahipleri Muattıla-İtikadı'ndan olarak tanımlanırlar.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Bosworth, C.E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W.P.; Lecomte, G.; Bearman, P.J.; Bianquis, Th. (2000). Encyclopaedia of Islam (New Edition). Volume X (T-U). Leiden, Netherlands: Brill. s. 342. ISBN 9004112111.
  2. Muhammed Ebû Zehra, İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi, s. 135, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1970.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.