Muakkibe

Muakkibe ya da Muakkibat,takip eden demektir. İslam'a göre aynı "Hafaza Melekleri" gibi insanları kötü ruhani varlıklardan koruyan meleklerdir.

Haklarındaki Ayetler

Ayetler

Onun (insanın) önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan muakkibât (takip edici melekler) vardır…”[1]

Hadisler

“Birtakım melekler geceleyin, birtakım melekler de gündüzleyin birbirlerini takiben size gelirler. Bunlar sabah ve ikindi namazlarında birleşirler. Sonra sizinle beraber bulunup da görevini tamamlayanlar semaya yükselirler. Kullarının hallerini en iyi bilir olduğu halde Rableri onlara:

−Kullarımı ne halde bıraktınız? diye sorar.

Onlar da:

−Onları namaz kılar halde bıraktık, yanlarına da namaz kılarlarken varmıştık, derler.”[2]

Kaynakça

1.http://www.hadisler.com/yazdir.asp?id=57

  1. Ra’d 11
  2. Buhari 619, 3037, 7353, 7297, Müslim 632/210
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.