Monomer

Bir monomer ( Yunanca mono "bir" ve meros "parça" ) bir polimer oluşturmak için diğer monomerlere kimyasal olarak bağlanabilecek küçük bir moleküldür [1]. Monomer, daha yüksek bağlı molekül kütleli yeni bir ürün vermek için kendisiyle ya da başka bir bileşikle tepkiyebilen bileşikleri belirten kimya terimi. Kendisiyle tepkiyerek polieteni veren eten, monomerlere örnek gösterilebilir:

- + CH.,=CH.+CH-r=CHv+CH.,=CH.J + --> — CH,-CrL—CH.-CH,—CHo-CH,-Burada .çok büyük sayıda monomer molekülü, birbirleriyle tepkiyerek bir polimer oluştururlar. Yalnızca 2 monomer molekülü tepkidiğindeyse, ürüne "dimer" adı verilir.

Yapay polimerler

Monomerlerin örnekleri alkenler ve aromatik hidrokarbonlar türardışık seriler (ing: homologous series / Türkçe’de Homolog seriler) gibi hidrokarbonlardır. Burada feniletilen ve etilen gibi hidrokarbonlar polifeniletilen (en çok polistiren olarak bilinir) ve polieten (en çok polietilen veya politenel olarak bilinir) gibi plastik olarak kullanılan polimerler oluşturur. Diğer ticari olarak değerli monomerler akrilik asit, metil metakrilat ve akrilamit.

Notlar

  1. Introduction to Polymers 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.