Molla Abdülkerim

Molla Abdülkerim (ō. 1495, Edirne). Müderris, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı. II. Bayezid döneminde 1488 - 1495 yıllarında Osmanlı Devleti müftüsü görevini yapmıştır.

Osmanlı'ların Sırbistan Despotluğu'nu ellerine geçirdikleri yılda genç olarak Veli Mahmud Paşa ile birlikte Osmanlılar eline esir düşmüş; devşirme yazılarak Edirne'ye gönderilmiştir. Enderun'da eğitime başlamıştır.[1]

Sonra medrese eğitimine geçerek ulema sınıfı içine girmiştir. İcazet aldıktan sonra sahn-i seman müderresliği yapmıştır. [1]

Bundan sonra kazaskerlik yapmıştır.

1488'de Molla Gürâni'den sonra Osmanlı devleti müftüsü görevi verilmiştir. Müftülük görevinde 7 yıl bulunmuş ve 1495'de Edirne'de vefat etmiştir. [1]

Kaynakça

  1. 1 2 3 Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar , Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.451

Dış bağlantılar

Önce gelen:
Molla Gürâni
Osmanlı Şeyhülislamı
1488 - 1495
Sonra gelen:
Alaettin Çelebi
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.