Modern atom teorisi

Modern atom teorisi ya da modern atom modeli; kronolojik olarak Bohr atom modelinden sonra yer alan, günümüzde geçerliliğini koruyan atom görüşünü yansıtan teori ya da modeldir. Modern atom teorisinin oluşumunda kuantum mekaniği ve rölativitenin büyük etkisi görülür.[1] Modern atom teorisinin, Bohr atom modelinden en büyük farkı; atomlar yerine; elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu elektron bulutlarında(orbital)yer alırlar.[1] Bu teorinin bulunmasına A.Einstein, W.Heisenberg, M.Planck ve R.Feynman katkıda bulunmuştur.Atomda belirli bir enerji düzeyi vardır. Elektron ancak bu düzeyden birinde bulunabilir .

Elektron bir enerji düzeyindeki hareketi sırasında çevreye ışık yaymazlar.

Atoma iki düzey arasındaki fark kadar enerji verilirse elektron daha yüksek enerji düzeyine geçer

Atoma verilen enerji kesilirse elektron enerjili düzeyinde kalamaz daha düşük enerji düzeyinden birine geçer. Bu sırada iki düzey arasındaki fark kadar enerjiyi ışık şekline çevreye verir.

Kaynakça

http://www.egitimpusulasi.net/?Syf=15&cat_id=158&baslik_name=TU9ERVJOIEFUT00gVEVPUsSwU8SwIA==

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.