Nimonik

Her iki el yumruk yapılıp dış kısımları üstte kalacak şekilde birleştirildiğinde, aylar soldan sağa çukur ve tümseklere sırasıyla konulursa, tümsekte kalan aylar Gregoryen takvimine göre 31 günü olan aylardır

Nimonik ( İngilizce: mnemonic, okunurken "m" düşer, Türkçe: Belleç) hafızaya yardımcı bir öğrenme tekniğidir. Bir takım hatırlatıcılarla bilgilerin hafızadan daha kolay çağrılması hedeflenmiştir. Özellikle uzun süreli hafızayı geliştirmede ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir teknik olarak kullanılır. Bu teknik sayesinde hatırlama sürecinin etkinliği artar ve bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya daha kolay bir şekilde taşınır. Nimonik tekniği genellikle sözlü bilgilerin hatırlanmasında kullanılır. Örneğin bir şiirin ezberlenmesinde ya da bir listenin akılda tutulmasında kullanılabilir. Bunun yanında nimonik görsel, işitsel ya da kinestetik olarak da kullanılabilir. Bu teknik hatırlanması zor olan şeyleri, hatırlanması kolay şeylerle ilişkilendirip daha etkin bir şekilde hafızadan geri çağırma yöntemi olarak özetlenebilir. Yapılan araştırmalarda insan zihninde rastgele dizilere göre; mekansal, kişisel, şaşırtıcı, fiziksel, cinsel, esprili ya da başka anlamlı bilgilerin çok daha kolay bir şekilde hatırlandığı gözlemlenmiştir.

Mnemonic sözcüğü Antik Yunancada "μνημονικός" (mnēmonikos; hafıza) kelimesinden gelmiştir.[1] Yunan mitolojisindeki hafıza tanrıçası Mnemosyne ("hatırlama, anı") ile ilişkilidir. Her iki kelime de "μνήμη" (mnēmē), "hatırlama, hafıza" kökünden gelmektedir.[2]

İlk harf nimonikleri

En sık kullanılan hatırlatıcılardandır. Genellikle ezberlenmek istenilen dizinin ilk harflerinden anlamlı ya da anlamsız başka bir cümle kurulur. Basit bir örnek olarak "ideal gaz denkleminde" kullanılan p.v = n.r.t denklemi hatırlatıcısı olarak - paran varsa ne rahat - cümlesi kullanılabilir. Denklemde aslında;

Şeklindedir.

Kaynakça

  1. μνημονικός, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus
  2. μνήμη, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.