Mitra

Zerdüştlük


Ana konular

Zerdüştlük/Mazdekçilik
Ahura Mazda
Zerdüşt
Eşa

Melekler ve felekler

Ameşa Spenta · Yazata
Ahura · Daeva
Angra Mainyu

Yazılar ve ibadet

Avesta · Gatalar
Vendidad
Ahuna Vairya
Ateş Tapınakları

Tutanaklar ve destanlar

Denkard · Bundahişn
Arda Viraf
Jamasp Namag
Sanjan Hikayesi

Tarih ve kültür

Zurvanizm
Takvim · Festivals
Evlilik
Ahiret

Müritler

İran'da Zerdüştlük
Parsiler · İraniler
• • •
Zerdüştlüğe karşı baskılar

Ayrıca bakın

İlgili maddelerin dizini

Mitra (Mitras ya da Mica (Mikail) Zentçe: Miθpa, Eski Farsça'da Mica) Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında, her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olduğuna inanılır.
Mithra Zent dilinde bir sözcüktür. Mithra, İran dillerinde (Orta Farsça, Partça vb.) Mehr, Myhr biçimini almış, Modern Farsça'ya مهر Mehr, Peştuca'ya لمر Lmar, Veziri lehçesine ميېر Myer ve Ermenice'ye Mihr/Mher şeklinde aktarılmıştır.
M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde yaygınlaşan Mitraizm, kaynağını Fars ya da Zerdüşt kaynaklarındaki Mithra'dan alır.

Başı frigya taçlı Mithras-Helios, Komagene kıralı Antiochus I ile. (Nemrut Dağı, M.Ö. 1 yüzyıl)
300pxSasani imparatoru Ardashir I veya II nin tahta çıkışı (M-S-3. yüzyıl kabartması Taq-e Bostan, İran. Solda ayakta yazata Mithra elinde demetiyle merasimi takdis ediyor.

Mitra'nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı [1] Van gölü güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihli barış antlaşmasında, dört diğer hint-ari geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir.

Kaynaklar

  1. Thieme, Paul (<!–– Citation bot : comment placeholder c0 ––>1960), "The 'Aryan' Gods of the Mitanni Treaties", Journal of the American Oriental Society 80.4. pp. 301-317.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.