Misel

Aköz/sulu solüsyon/çözeltilerde fosfolipitler tarafından oluşturulabilen yapıların enine kesiti
Bir aköz/sulu solüsyon/çözeltide fosfolipitler tarafından oluşturulan bir miselin şeması

Bir misel, koloidal solüsyonda/çözeltide dağılmış yüzey-aktif/surfaktan moleküllerin kümelenmesidir. Aköz solüsyonda/sulu çözeltide tipik bir misel çevresindeki solvent/çözücüye dönük tarafında hidrofilik başların ve hidrofobik kuyrukların miselin merkezinde yer aldığı bir küme küresi oluşturur.Bu tip misel normal faz/safha miseli (su içinde yağ miseli) olarak bilinmektedir. Ters miseller kuyruklar dışarda, kafa içerde biçiminde organize olur (yağ içinde su miseli). Miseller şekil olarak neredeyse küreseldir. Elips, silindir ve çift katmanlı biçimler de dahil olmak üzere diğer fazlar/ safhalar da mümkündür. Bir miselin şekli ve ebatı, yüzey-aktif/surfaktan moleküllerinin moleküler geometrisinin ve yüzey-aktif/surfaktanın yoğunluğu, sıcaklık, pH ve iyonik güç gibi solüsyon/çözelti özelliklerinin bir sonucudur. Bir misel oluşturma işlemi miselizasyon olarak bilinmektedir ve kendi polimorfizmine bağlı olarak birçok lipitin faz davranışın kısmını oluşturmaktadır.

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/7/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.