Minotor

Theseus ve Minotor
Yunan mitolojisi
Tanrılar ve Tanrıçalar
Kahramanlar

Minotor (Yunanca: Μινώταυρος, Minotavros): Yunan mitolojisinde yarı insan-yarı boğa yaratık. Özgün sözcük Minotor'dur ve Yunanca "Minos’un Boğası" anlamına gelir.

Efsane

Klasik bir Yunan Efsanesi olan Minotor, öykü kısmı daha iyi anlaşılsın diye üç bölüme ayrılabilir. Bu evrelerin çok daha ayrıntılı anlatılışları mitolojik kaynaklarda bulunabilir.

Karakterler

Theseus: Minotor’u öldüren Atina’nın veliahtı, daha sonra kralı.
Ariadne: Theseus’a âşık olan kral Minos’un kızı.
Aigeus (Egeus): Theseus’un babası, Atina’nın kralı.
Aithra (Ethra): Theseus’un annesi.
Minos: Girit Kralı.
Pasiphae: Minos’un karısı.
Daidalos: Labirenti inşa eden mimar.
Poseidon: Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı.

Theseus'un Doğuşu

Atina kralı Egeus, çeşitli kadınlarla evlenmesine rağmen çocuğu olmaz. Bunun üzerine Troezen kralının kızı Ethra ile evlenir ve Ethra, Troezen’de hamile kalır. Ancak Egeus, Theseus’un doğmasını beklemeyerek Atina’ya geri döner. Dönmeden önce de, sandalet ve kılıcını dev bir kayanın altına bırakır. Ethra’ya da: “Çocuk büyüdüğünde emanetlerini alınca, hanedana mensup olduğunu ispatlayabilecek” der. Theseus büyür ve gerçekten kayayı kaldırarak babasının emanetlerini alır. Annesi, oğluna gerçek kimliğini açıklayınca da genç Theseus, Atina’ya doğru yola çıkar. Dönemin şartları gereğince yolda birçok haydut, vahşi hayvan ve türlü türlü tehlikeler vardır. Theseus hepsinin üstesinden gelmeyi başarır ve Atina’ya varır.

Pasiphae ve Minotor

Minotor

Girit’te hüküm süren güçlü kral Minos, gücünü kanıtlamak için denizler tanrısı Poseidon’dan ona kurban etmek üzere bir boğa vermesini ister. Poseidon boğayı Minos’a verir. Fakat hayvan, Minos’un hoşuna gider ve Minos, boğayı kurban etmez. Bunun yerine başka bir boğayı kurban eder. Poseidon bunu fark ettiğinde çok sinirlenir ve Minos’un karısını boğaya âşık eder. Minos’un karısı Pasiphae, boğayla çiftleşir ve boğa başlı, kuyruklu ama insan bedenli Minotor doğar. Minotor herkese zarar veren bir yaratıktır ve bunun üzerine mimar Daidalos’un yaptığı Labyrinthos adlı, içinden kimsenin çıkamayacağı yapıya kapatılır.

Minotor'a Gönderilen Kurbanlar ve Sonuç

Girit kralı Minos’a yenilen Atinalılar, haraç olarak dokuz yılda bir (bazı kaynaklarda yedi ya da her yıl), yedi genç erkek ve yedi genç kızı Minotor’a kurban olarak gönderirler. Kurbanları götüren gemi, siyah yelkenlidir. Theseus, Minotor’u yenip, bu kurban işine bir son vermek istemektedir. Babası vazgeçirmeye çalışsa da, sonunda bir şartla buna izin verir. Eğer Minotor’u öldürebilirse, Atina’ya dönerken, gemiye siyah yelkenler yerine beyaz yelkenler takacaktır.

Kurbanlar ve Theseus, Girit’e geldiklerinde, onları labirente götürürler. Minos’un kızı Ariadne, kurbanlar halka gösterilirken Theseus’a âşık olur ve Theseus’a labirentten çıkabilmesi için basit bir strateji önerir. Buna göre Theseus, kızın verdiği ipliği labirentin girişine bağlayacaktır ve dönerken ipi takip ederek çıkışı bulabilecektir. Theseus labirente girdiğinde Minotor’u uyurken yakalar ve onu öldürür. Theseus, Atinalı kurbanlar ile ipi takip ederek çıkışa ulaşır ve Ariadne’yi de yanına alıp Atina’ya doğru yola koyulur. Ancak beyaz renkli yelkenleri açmayı unutmuştur. Kıyıdan siyah renkli yelkenleri gören babası Egeus, oğlunun öldüğünü düşünerek Ege Denizi’ne atlayarak intihar eder. Theseus, Atina kralı olur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.