Mimik

Çeşitli mimikler.

Mimik bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. Mimikler, bir duyguyu veya düşünceyi anlatmak ve duyguları pekiştirmek için kullanılmaktadır. Mimik ve jestlerin kullanılmasıyla yapılan sanata "Pandomim", mimik ve jestlerle yapılan iletişime de "Beden dili" veya "Vücut dili" adı verilmektedir.

Mimiklerin sanal tasvirleri olan "smiley" ise sanal ortamda mimik yerine kullanılmaktadır.

İnsan yüzünün görünürdeki hareketleri mimik olarak tanımlanmaktadır (yüz ifadesi veya yüz ifadesel oyunlar olarak da adlandırılır). Yüz kaslarının her bir hareketi saliseler içinde değiştiği için çoğu durumda her bir mimikten ortak bir ifade ortaya çıkmaktadır. Jestlerde olduğu gibi mimik diğer davranış biçimleriyle ve tutumlarla sözsüz iletişimin önemli bir unsuru olabilir. Yüzün ifadesi, mimik kaslarının kaynaşmasına dayanmaktadır. Özellikle de gözler ve ağız yoluyla yüzün en hareketli kısımları olarak öne çıkmaktadır.

Daha yakın tanımlamalar

Mimik aşağıdaki alanlarda önemli bir anlama sahiptir:

Mimiklerle iletişim ve etkileşim daha fazla göze çarpıp ve daha iyi belgelenebileceği tahmin edilen bir dilden daha çok önemlidir.

Avrupa ve Türkiye kültüründen karşılaştırmalı örnekler

Mimik, Avrupa Kültür Çevrelerinde şöyle anlamlara sahiptir:

“Mimik” Kelimesinin Kullanım Alanı

Mimik kelimesi (Yunanca “mimesis”, taklit sözcüğünden türetilmiştir) ara sıra tiyatronun eşanlamı olarak kullanılmaktadır (bkz. Aristoteles: Poetica). Almancada “mimen” (gibi rol yapmak) kelimesi fiil olarak kullanılır ve “Mime” kelimesi de oyuncu anlamına gelir. Örnek; “Er mimt krank zu sein.” - “Hastaymış gibi rol yapıyor.”

Mimik, bazı derneklerde üyeleri için dernek yaşamından olayların karikatürize edildiği ve pandomim olarak anlatıldığı yıllık festivallerin en üst noktası anlamına da gelmektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.